תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה

ברגע שאדם רוכש במהלך חייו פוליסת ביטוח סיעודי מקופות החולים ובין אם באופן פרטי, לא תמיד הוא מספיק לנצל את המגיע לו בהתאם לפוליסה בעודו בחיים. רוב האנשים אינם יודעים כי קיימת האפשרות לתבוע פיצוי כספי לאחר פטירתו של מבוטח, על ידי משפחתו או על ידי המוגדר כמוטב בפוליסה.

לפי החוק, ניתן לתבוע ביטוח סיעודי עד 3 שנים אחורה, ואף בפוליסות חדשות שנמכרו/חודשו לאחר חודש נובמבר בשנת 2020, ניתן לתבוע עד 5 שנים אחורה. במאמר זה תלמדו כל מה שצריך על תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה של מבוטח.

כתבה מערוץ 13 עם עו"ד רועי לייכטמן

הגשת תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה

ראשית, יש להגיש את התביעה בערוצים הנכונים לחברת הביטוח של המנוח. במידה שהמבוטח לא הגדיר את המוטב בפוליסה, יש לצרף את תעודת הפטירה וצו ירושה או צו לקיום צוואה. בהגשת התביעה הראשונית, חובה להציג את המועד בו החל המבוטח להפעיל את הפוליסה ואת מועד הפטירה. כך מגדירים את תקופת הזמן  המדויקת שהמבוטח היה סיעודי ואת גובה הפיצוי הכספי אשר התובעים זכאים מחברת הביטוח עקב פטירתו של המנוח. לבסוף, חובה לצרף את המסמכים אשר מוכיחים את מצבו הסיעודי של הנפטר, כגון: תיעוד רפואי של הגופים השונים במדינה – קופת החולים, בתי חולים, ביטוח לאומי וכל מסמך אשר מוכיח את מצבו הסיעודי של המנוח לפני פטירתו.

*חשוב לציין -סעיף 22 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, קובע שעל המבוטח לדווח על המקרה הסיעודי מיד לאחר שנודע לו על כך, לכן אנו ממליצים לא להמתין עם הפניה לחברת הביטוח לסיעוד המבוטח בעודו בחיים ומוטב לפנות לחברת הביטוח בהקדם האפשרי.

מענה של חברת הביטוח

בשלב שני, לאחר הגשת המסמכים הרלוונטיים עבור תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה, חברת הביטוח תבחן את התביעה ולהודיע על אישורה או דחייתה שהתביעה תוך 30 יום מהגעת כל המסמכים הנדרשים שנשלחו לבחינת זכאותכם לפיצוי כספי עקב פטירת המנוח. במידה וקיבלתם דחייה, חברת הביטוח מחויבת על פי חוק לספק הסבר מפורט אשר ייצג אותה במקרה של משפט. על פי הנחיות המפקח על הביטוחים, בפסיקה של בית המשפט העליון, חברת הביטוח אינה תוכל להעלות הסברי דחייה רשמיים נוספים מעבר לאלו שכבר הציגה במכתב הדחייה. כלומר, כל עוד ההסבר לדחייה אינו מוצג כראוי או לא מספק, במקרה של ממשפט הם לא יוכלו להוסיף על הכתוב לסיבות הדחייה.

ייתכן ומגיע לך הרבה כסף!

בדיקה להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות

סמן/י את הצורך

חוויתם דחייה של תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה?

במידה ונדחתה התביעה מול הביטוח לפיצוי יורשיו של המנוח, המלצתינו היא התייעצות עם עורך דין ביטוח סיעודי שיבחן מקרוב את האפשרות של הגשת תביעה לבית המשפט. כפי שציינו, כאשר התביעה עוברת למשפט, הדבר "כובל" את חברת הביטוח בהוספת טענות לסירוב כאשר התיק בהליכים משפטיים. לעומת זאת, ערעור על תביעת סיעוד מול חברת הביטוח עשוי לאפשר לה להעלות נימוקים נוספים ובכך למעשה לבצע "מקצה שיפורים" לטענותיה ולסיבות הדחייה.

בפנייה למשפט ללא ערעור קודם מול חברת הביטוח, בסיוע עורך דין תביעות סיעודיות, ניתנת ההוכחה במקרים רבים כי סירובה של חברת הביטוח לפיצוי, אינה מוצדקת וכן ניתן לקבל פיצוי כספי לקרובי הנפטר הסיעודי לאחר פטירתו כפי שמגיע לכם.

לחברות הביטוח שלל רחב של טענות דחייה כגון:

 • הפעלת הפוליסה אינה התקיימה: המבוטח המנוח אינו עמד בקריטריונים לפני פטירתו הנדרשים להגדרת "תשוש נפש" או שאינו נזקק לעזרת הזולת ב-3 מתוך 6 פעולות היומיות.
 • הסתדרת מידע: בזמן ההצטרפות לביטוח, המבוטח המנוח אינו היה גלוי על מצבו הבריאותי מול חברת הביטוח.
 • חריג בפוליסה: המבוטח אכן היה במצב סיעודי, אולם זה קרה עקב אירוע שמוחרג מהפוליסה כגון תאונת דרכים, תאונת עבודה או פעילות איבה (ישנם חריגות נוספות בפוליסה).
 • מצב סיעודי אשר התקיים בעבר: המבוטח אכן היה במצב סיעודי, אבל חובת הסיעוד החלה לפני תקופת רכישת הפוליסה אצל חברת הביטוח.
 • מעבר בין חברות ביטוח: ישנם ניסיונות של חברות הביטוח להעביר מבוטחים מחברת ביטוח אחת לשנייה. למשל, מבוטחי קופת החולים מכבי היו מבוטחים עד ל – 1.1.19 בחברת כלל, לאחר מועד זה היו מבוטחים בחברת הפניקס. מעבר זה הוליד מצב בו מבוטחים אשר העבירו בקשה לפניקס נדרשים להעביר את תביעתם לחברת כלל. אך בפנייתם לחברת הביטוח כלל, החברה טענה עקב מועד התביעה, התביעה נדחתה. כך למעשה שתי חברות הביטוח מרשות לעצמן לטעון שהן פטורות מתשלום עקב תחילת מועד תביעת הביטוח.
תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה
תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה

 

חוק ההתיישנות חל גם בתביעות סיעוד

כאשר המבוטח במצב סיעודי התביעה הינה בהגדרה כעילה מתחדשת. כלומר, בכל חודש שהמבוטח סיעודי, זכאי לסיעוד ופיצויים המגיעים לו מכוח הפוליסה. לאחר פטירתו של מבוטח, נקבעה בחוק תקופת התיישנות של 3 שנים. בכל רגע נתון, ניתן לתבוע פיצויים עבור 36 החודשים האחרונים בהם המבוטח היה במצב סיעודי. לא יהיה ניתן לתבוע דבר כאשר יחלפו 3 שנים מפטירתו של המבוטח. בשפה המקצועית נקרא הדבר "מרוץ ההתיישנות", זו הסיבה שכדאי להתחיל הליך תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה בהקדם האפשרי.

בפוליסות חדשות

חשוב לדעת! בפוליסות אשר נמכרו או חודשו לאחר חודש נובמבר בשנת 2020 ניתן לתבוע עד 5 שנים אחורה.
הפסקת "מרוץ ההתיישנות" אפשרית כאשר ישנה התחייבות כתובה ומפורשת מצד חברת הביטוח שלא לעלות בעתיד טענה זו במקרה של הגעה למשפט. חברות ביטוח נמנעות מהתחייבות זו. חשוב להבין כי תביעה מול הביטוח אינה עוצרת את מרוץ התיישנות, כל עוד מתקיים משפט. חוסר ידעתם של התובעים לעניין חוסר עצירת "מרוץ התיישנות", מאפשרת לחברת הביטוח לנקוט בהתנהלות של "בזבוז זמן" בעת ניהול ההליכים וחשוב לשים לב למלכודת זו.

מצב סיעודי המזכה בפיצוי

כאשר ישנה תביעה סיעודית לאחר מות המנוח, האתגר האמיתי הינו להוכיח שהמבוטח אכן היה במצב סיעודי לפני פטירתו. ההגדרה למצב סיעודי במרבית הפוליסות, היא אדם אשר שאינו מסוגל לבצע את הפעולות החיוניות לקיום או של מי שמצוי במצב של תשישות נפש. פעולות ספציפיות הוגדרו  על ידי המפקח על הביטוח כקריטריונים מזכים לפעולות היום יום. נקבע שחוסר יכולת לבצע 3 מתוך 6 הפעולות הבאות, מזכות את המבוטח בתגמולי הסיעוד שנקבעו בפוליסה כאשר הפעולות אשר הוגדרו חיוניות לקיום הן:

 1. לקום ולשכב – חוסר היכולת לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום מכיסא לרבות מכיסא גלגלים או מיטה.
 2. להתלבש ולהתפשט – חוסר היכולת ללבוש פריטי לבוש מכל סוג ופשיטתם לרבות חיבור או הרכבת חגורה רפואית או גפה מלאכותי.
 3. רחצה – חוסר היכולת להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת אחרת, לרבות כניסה לאמבטיה או למקלחת ויציאה מהן.
 4. אכילה ושתיה – חוסר היכולת להזין את עצמו בכל דרך או אמצעי, למעט אכילה באמצעות קשית, שתייה באמצעות קשית, לאחר שהמזון הוכן בשבילו והוגש לו;
 5. שליטה בסוגרים – חוסר היכולת לשלוט על פעולת המעיים ופעולת השתן: אי -שליטה על אחת מפעולות אלה, למשל שימוש קבוע בסטומה, בקטטר בשלפוחית השתן, בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי- שליטה על סוגרים.
 6. התניידות – חוסר היכולת של מבוטח להתנייד ממקום למקום, ללא עזרת הזולת: היעזרות בקביים, מקל, הליכון או בכל אבזר אחר. פרט לאבזר מכני, מוטורי או אלקטרוני, שמאפשר למבוטח לנוע באופן עצמאי לא תיחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע. יש להדגיש, כי חוסר יכולתו של מבוטח לנוע ללא כיסא גלגלים תיחשב כאי – יכולתו לנוע באופן עצמאי.

פוליסת ביטוח מגדירה מצב נוסף נסעד ,מכוח ביטוח הסיעוד, וזאת על ידי הוכחת הגדרת תשישות נפש שהוגדרה כך:

"תשישות נפש" – פגיעה בפעילות הקוגניטיבית של האדם וירידה ביכולת האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה חדה בזיכרון לטווח ארוך/קצר וחוסר היכולת להתמצא במקום ובהווה, הדורשים השגחה במרבית הזמן על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה היא בריאותית כגון: אלצהיימר, או בצורות דמנטיות שונות.

סיכום המאמר תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה 

לסיכום, בתביעות סיעוד יש תגמולים בגובה אלפי שקלים המגיעים לקרובי המשפחה של המבוטח לאחר פטירתו בתדירות חודשית ולרוב למשך 60 חודשים. נתון זה זורע מוטיבציה גבוהה אצל תאגידי הביטוח לדחות את התביעות ובוודאי שלא לגלות לכם היורשים על זכויותיכם.

בכל מקרה של פטירת אדם שהיה סעודי אשר החזיק בפוליסה או פוליסות סיעוד רלוונטיות אשר לא התקבל פיצוי בעבורן, באופן מלא או חלקי, מומלץ להתייעץ ולהגיש את התביעה עם עורך דין תביעות סיעוד המתמחה בתחום. אין להתפשר בעת בחירת עורך דין! וודאו כי עם עורך דין סיעוד שבחרתם בקיא בעולם המשפטי בתביעות הסיעוד ומכיר את הפוליסות הסיעודיות היטב, והכי חשוב, שהוא בקיא בדרכי הניסיון של חברות הביטוח להימנעות מתשלום של תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה.

על עו"ד רועי לייכטמן

עו"ד רועי לייכטמן החל את בעריכת דין במשרד אשר מייצג את חברות הביטוח. לאחר שחווה מקרוב את אופן העבודה של חברות אלו, החליט להקים משרד עצמאי אשר מתמחה בייצוג אנשים פרטיים על מנת לעזור להשיג לאנשים את אשר מגיע להם.

אם אתם נדרשים להתמודד עם תביעות סיעוד מול חברות הביטוח השונות, כדאי להתחיל בהליך למיצוי זכויותיכם. ניתן לפנות אלינו עוד היום.
כתובתנו: רחוב הירקון 5 בני ברק (מגדלי לייף, בניין B, קומה 20)
טלפון: 03-8053322
פקס: 03-8053344

שאלות נפוצות בנושא תביעת ביטוח סיעודי לאחר פטירה

כן, 3 עד 5 שנים קדימה, תלוי מתי נרכשה פוליסת הביטוח

מדובר על מצב שבו, כתוצאה מבעיה בריאותית – רפואית, מחלה קשה, תאונה או בשל הזקנה, האדם, בין אם מדובר על בחור צעיר או איש מבוגר, אינו מסוגל לבצע בעצמו ארבע מתוך שש הפעולות הבסיסיות השוטפות (מבחן ADL) או סובל מפגיעה קוגניטיבית ומוגדר כ"תשוש נפש".

בתחילת דרכו ייצג עו"ד לייכטמן את חברות הביטוח הגדולות במשק בתחום הסיעוד, דבר שעזר לו לרכוש ניסיון רב מבפנים. כיום, מייצג עו"ד לייכטמן תובעים פרטיים בלבד ועוסק בייצוג משפטים של מבוטחים סיעודיים, והוא נעזר בניסיון רב השנים שצבר משני צידי המתרס בתחום ביטוח סיעודי.

אנו זמינים בטלפון 03-8053322, בוואסטאפ שמופיע בתחתית האתר או שניתן להשאיר פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

כדאי לדעת

לקוחות ממליצים

רועי לייכטמן, משרד עורכי דין
רועי לייכטמן, משרד עורכי דין
48 Google ביקורות
Yury Kozhevnikov
Yury Kozhevnikov
2023-01-22
עו"ד קפדני ומדויק מי שצריך טיפול אישי וחם - זה המקום
Ilya Abramovich
Ilya Abramovich
2023-01-10
המלצה חמה על עורך דין מעולה רועי לייכטמן, מומחה אמיתי בתחום מיצוי זכויות מול חברות הביטוח, מציג את כל האפשרויות בבירור, לא מוותר ונלחם עד הניצחון במקום שאחרים מוותרים. קיבלתי יחס אישי, מענה מהיר לכל פניה במשרד ובנייד, במילה אחת השירות ״חוויה״. המון תודה, תמשיך ותצליח :)
Haim Zazrin
Haim Zazrin
2023-01-07
פנינו לעו''ד רועי לייכטמן בעקבות רטיבויות במוקדים שונים שהיו לנו בבית מהשכן.רועי הפגין כישרון, ויכולות, להגיע לתוצאות המקסימליות בקבלת העזרה בדרך היעילה והמהירה , לעשיית הצדק בנתינת פסק הדין שזכינו בו , וכן היחס האישי שקיבלנו. ממליצים בחום על עו''ד רועי לייכטמן לייצג במיקרים דומים ובמיקרים הרבים האחרים שיש לרועי את ההתמחות בהם מש' זזרין
Yali Gold
Yali Gold
2023-01-04
עורך דין רועי ליכטמן טיפל בתיק שלי במקצועיות ובמסירות שאין כמוה. שמו יכול להכנס למילון תחת הגדרות אלו. תותח כבד, דאג לכל הפרטים הקטנים תוך כדי קשר אישי ויחס חברי. רועי הגיע לעסקה מול בית המשפט שלא נופלת ממדהימה ועשה את הבלתי אפשרי. על הכל אני מודה לו בצורה שלא תתואר. מלך
lilach kantarovich
lilach kantarovich
2022-12-12
ממליצה בחום על עו"ד רועי לייכטמן. קיבלתי מענה אישי וליווי מקצועי, מהיר ובנוסף, יחס יוצא מהכלל.
עודד חן
עודד חן
2022-08-30
הטיפול היה מקצועי ומהיר . אני מאוד מרוצה מהתוצאות. יישר כוח רועי.
ליאל גלעדי
ליאל גלעדי
2022-08-25
ייעץ לנו במקצועיות ואדיבות, מומלץ בחום
יובל שלם
יובל שלם
2022-08-22
רועי טיפל באופן מהיר ומקצועי בתיק בענין נזקי הרכוש שלנו. היינו מרוצים מאד גם מהשרות, מהמקצועיות ומהתוצאה של התביעה.
tali avraham
tali avraham
2022-06-20
עו"ד מקצועי קשוב ונותן מענה מיידי בקי ברזי הביטוחים והתנהלות מול חברות הביטוח
שני בר
שני בר
2022-04-01
ממליצה בחום. הגעתי למשרד של רועי לאחר המלצה, קיבלתי יחס רגיש ואישי מצד רועי שליווה ותמך לאורך כל הדרך, תמיד עדכן ושיתף בכל. אני מרגישה שהוא נלחם ובסוף התוצאה הייתה מעבר לכל הציפיות שלי ובדיוק בזמן. תודה על הכל!
[grw place_photo="https://law-rl.co.il/wp-content/uploads/2020/06/F2.jpg" place_name="רועי לייכטמן, משרד עורכי דין" place_id="ChIJr2p00ktLHRURGEDkv4lkJ5M" reviews_lang="iw" pagination="5" text_size="120" refresh_reviews=true lazy_load_img=true reduce_avatars_size=true open_link=true nofollow_link=true]

אודות הכותב: עו"ד רועי לייכטמן 

לעו"ד לייכטמן ניסיון רב בייצוג ובהבנת האינטרסים הן של המבוטחים והן של חברות הביטוח. הוא פתח משרד ומשתמש בידע ובניסיון הרב שצבר על מנת להפיק את המיטב עבור לקוחותיו. כיום, עו"ד לייכטמן מייצג אך ורק תובעים פרטיים, עוסק בייצוג משפטי לנפגעים בתחום הנזיקין והביטוח ודואג לאינטרסים של מבוטחים רבים שנדחו ע"י חברות הביטוח ולא זכו לממש את זכאותם.

כתבו עלינו

נושאים נוספים

תביעת ביטוח סיעודי אוטיזם

הורים רבים לילדים הנמצאים על הרצף האוטיסטי אינם תמיד מודעים לזכויות וההטבות שבאפשרותם לקבל מהמדינה ומגופים שונים, על מנת לקבל מענה מיטבי לצרכיהם המיוחדים של

קרא עוד »

ביטוח סיעודי אוטיזם

אוטיזם הוא שורה של הפרעות אשר המשותף להן, הוא קושי באפשרות לייצר ולקיים אינטראקציה חברתית ותקשורת עם הסביבה. בישראל, במערכת החינוך בלבד לומדים למעלה מ-40,000

קרא עוד »

תביעת סיעוד רטרואקטיבית

התקופה שבה מצבו של קרוב משפחה אהוב משתנה באופן דרסטי, הינה עמוסה רגשית ודורשת אין סוף משימות שקשורות למצב ולטיפול הרפואי. זו הסיבה שבגללה נזכרים,

קרא עוד »

אלצהיימר ודמנציה

החיים עלולים להפגיש את רובנו עם לא מעט הפתעות שונות לאורכם. כאשר נתקלים בתסמינים של דמנציה או באבחנה למחלת אלצהיימר, אין ספק שמדובר ברוב הפעמים

קרא עוד »

עורך דין לדיני ביטוח

דיני ביטוח תופסים, ללא כל צל של ספק, תפקיד מכריע בהגנה על זכויות של אנשים פרטיים ואינטרסים שלהם ושל עסקים בכל הנוגע לתביעות ומחלוקות מול

קרא עוד »

חוק סיעוד לקשישים

מי מאיתנו לא היה מבקש להבטיח את עתידו הכלכלי? הרי רובנו עובדים לא רק בשל הרצון העז לפתח קריירה או להתפרנס, אלא גם כדי לתכנן

קרא עוד »

מה זה סיעוד

מצב סיעודי מתייחס למצב רפואי או מחלה הדורשים טיפול ותמיכה בחולים סיעודיים מתמשכים. מצבים אלו משפיעים לעתים קרובות על מבוגרים ואנשים עם מחלות כרוניות נלוות,

קרא עוד »

זכויות חולי אלצהיימר

לא מעט מחלות עלולות לגרום לירידה דרסטית בתפקוד הגוף. אף מערכת בגוף האדם אינה חסינה בין אם מדובר במערכת העיכול, מערכת הראייה וכמובן מוח האדם.

קרא עוד »

ביטוח לאומי גמלת סיעוד

ברגעים מורכבים של החיים כולנו, ככל הנראה, נצטרך כתף תומכת ועזרה פיזית. כאשר מדובר במקרים של בני הגיל השלישי, אלה זכאיים לגמלת סיעוד. מקרי סיעוד

קרא עוד »

טופס גמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח בסיס כלכלי עבור אוכלוסיות חלשות אשר מצויות במצוקה יומיום.  כחלק מהמדיניות החברתית בישראל קבע המוסד לביטוח לאומי את חוק הסיעוד.

קרא עוד »

ביטוח סיעוד דרך קופות החולים

בעשורים האחרונים תוחלת החיים עלתה וכפועל יוצא מזה הסיכויים של האוכלוסייה הוותיקה להיות במצב סיעודי עלו. לכן הורחב חוק בריאות ממלכתי המציע לכלל האזרחים בישראל

קרא עוד »

המלצות מלקוחותינו

Yael M
Yael M
01.05.2021
קרא עוד
יש הרבה עורכי דין, אבל למצוא אחד שהוא גם מקצועי מאוד, גם עם שירות אישי ואיכפתיות אמיתית ללקוח – זו כבר משימה קשה. שוחחתי עם הרבה לפני שהגעתי לרועי, ובשיחה הראשונה הבנתי שיש מי שידאג לאינטרסים שלי . שישי מי שמבין את הצרכים שלי וגם לאחר מכן ראיתי בפועל את היכולות המקצועיות והניסיון הרב שיש לו . ממליצה בחום !!!
סבטלנה פנחסוב
סבטלנה פנחסוב
08.05.2021
קרא עוד
רציתי להודות לך על המקצועיות ברמה הגבוהה ביותר לה זכיתי ממך, על היחס, המענה המהיר לכל שאלה שהייתה לי לאורך כל התקופה שייצגת אותי. האמת יצאה לאור בפסק הדין שקבלנו ! שמחה שבחרתי בך כמי שייצג אותי במשפטי זה. יישר כח, סבטלנה פנחסוב/פתח תקווה
Galit Lavi
Galit Lavi
17.09.2019
קרא עוד
ברצוני להודות לעו"ד רועי לייכטמן על טיפולו המסור והמקצועי בתיק התביעה שלי לאורך כל התהליך. הגעתי לפגישה הראשונית עם עו"ד לייכטמן כשאני לחוצה וחוששת מכל המצב שהייתי בו. הוא הקשיב בקשב רב לכל השתלשלות המקרה שלי. הרגיע אותי והסביר לי בסובנות מהי הדרך הנכונה לפעול. בתוף זמן קצר עו"ד לייכטמן הגיש את כתב התביעה וזירז את כל התהליך שבא בעיקבותיו. בכל שלב שפעל הוא יידע אותי על כך והסביר לי מה הולך לקרות. במידה והיו לי שאלות הוא תמיד היה זמין לענות לי. לאורך כל הדרך הוא היה אנושי ונעים ובהחלט שינה את המחשבה שלי על עורכי דין. אני ממליצה בחום על שירותיו ויודעת שאם חלילה אזדקק שוב לעו"ד לא אחשוב פעמיים ואפנה אליו שוב.
Ira Agranat
Ira Agranat
17.05.2019
קרא עוד
ברצוני להודות לעו"ד רועי לייכטמן על טיפול מסור ונכון בתביעת נזיקין הקשורה לת. דרכים שעברתי. מדובר בעו"ד מקסים. מקצועי מאוד (ידע וניסיון רב בעולם הביטוח) ולא פחות חשוב אנושי ונעים, הטיפול היה זריז מעבר לכל הציפיות. שוב תודה גדולה 😊 ממליצה בחום !!!
Avihay Doron
Avihay Doron
08.08.2018
קרא עוד
שירות מדהים ! תוצאות אפילו עוד יותר !
Ofir Seidner
Ofir Seidner
04.01.2019
קרא עוד
טיפול ושירות מהמעלה הראשונה.
Mor Atia
Mor Atia
28.05.2018
קרא עוד
משפטן מהמוכשרים בארץ , אלוף אמיתי ! מאוד מומלץ !!
Hila Edri
Hila Edri
04.01.2019
קרא עוד
מקצועי יצירתי ואנושי ! עורך דין מוביל בתחומו !
Roey Cohen
Roey Cohen
24.05.2018
קרא עוד
רועי לייכטמן הינו עורך דין מהשורה ה-1 ובעל יכולות משפטיות יוצאות דופן. כמו גם בעל ניסיון עשיר ומרשים. כל זאת , מבלי לגרוע מעצם היותו אדם טוב ונעים ונוח לבריותץ מומלץ לכל דיכפין לשאול, להתייעץ ולהתרשם ואף לשכוא את שירותיו
Aviv Albonher
Aviv Albonher
04.01.2019
קרא עוד
קודם כל מיקצועיות ואמינות. ובנוסף מגיע קשר אישי חם ויכפתיות ....
Yoel Padel
Yoel Padel
09.05.2018
קרא עוד
רועי עומד בלו"ז שנקבע (מלבד סיטואציות שאין תלויות בו) אמין. ישר. עומד במילתו. מומלץ בחום !!!!
Hanan Harush
Hanan Harush
24.05.2018
קרא עוד
יש יותר מחמישה כוכבים ??? אלוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף
Kobi Fogel Shashouaua
Kobi Fogel Shashouaua
24.05.2018
קרא עוד
ממליץ על רועי בחום, מקצועי, הוגן, שירותי. יש על מי לסמוך !
מירי לייכטמן
מירי לייכטמן
מירי לייכטמן
קרא עוד
מצויין !
הקודם
הבא

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

ייתכן ומגיע לך הרבה כסף!

בדיקה להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות!

סמן/י את הצורך

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: