זכויות מעסיקים

כדאי לדעת

העסקת עובדים זרים

להעסקת עובד זר אם בתחום הסיעוד, הבניין או החקלאות ואם בכל תחום אחר ישנן השלכות השונות במידה רבה מהעסקת עובד ישראלי. על מעסיק עובד זר יש להבין מהו מעמדו של העובד, האם ניתן להעסיקו, מהן הזכויות המגיעות לו, מהם הניכויים המותרים משכרו, מה המשמעויות הנוספות להעסקתו, אלו מיסים והיטלים חלים על ההעסקה ומהן החובות והזכויות של העובד במעמד המיוחד הזה. 

מעסיק עובד זר שאינו מודע לשלל החובות החלות עליו עלול למצוא עצמו חשוף לתביעות מצד העובד וחמור מכך להעמדה לדין פלילי.

כך לדוגמא על העסקת עוזרת בית ללא אשרה עלול מעסיק להקנס בסך של בין 10,000 ₪ עד לקנס בסך עשרות אלפי שקלים למשק הבית כולו, זאת בנוסף להרשעה פלילית.

למשרדנו נסיון רב ועשיר בכל התחומים הנדרשים למעסיקי עובדים זרים הן בתחום המיסוי, הן בתחום המעמד של העובד והן באשר לזכויותיו וחובותיו. 

תחשיב זכויות עובדים   

מעסיקים רבים מוצאים עצמם נבוכים מול שלל החוקים, התקנות והצווים אשר בהתאם להם עליהם לשלם את שכרו של העובד המועסק אצלם. הבעיה מתחדדת כאשר מדובר בעובד אחד: מטפל סיעודי, עובד משק בית המועסק במשרה חלקית, בשכר יומי או שעתי ועובדים המועסקים בתבניות שונות ושלא כנגד תלוש שכר.  

תביעות עבודה כאלה יכולות להגיע לפיצוי של עשרות עד מאות אלפי שקלים לעובד והכל בהתאם למשך ההעסקה, להיקף המשרה ולשכר הקובע. פעמים רבות הפיצוי מנופח באופן משמעותי עקב אי ידיעת המעסיק מהם מסמכי ההעסקה שעליו לשמור. במקרה כזה עלול המעסיק לשלם לעובד פעמיים וזאת אך בשל היעדר תיעוד מתאים. 

משרדינו מתמחה בחישוב זכויות העובד ובמתן ייעוץ משפטי לגבי חוק שכר המינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חישוב דמי הבראה, חוק דמי מחלה, חוק חופשה שנתית, צווי הרחבה כולל צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק, תשלום דמי נסיעות, פיצויי הלנת שכר תחת חוק הגנת שכר, פיצויי פיטורין ועוד. 

עריכת תחשיב נכון וגמר חשבון במועד וטרם הגעה לבית הדין לעבודה יכול לחסוך לכם המון כסף. 

ניסוח חוזה העסקה 

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) מחייב כל מעסיק למסור לעובדיו הודעה על תנאי עבודתם וזאת לא יאוחר מ-30 יום מהיום בו החל העובד את עבודתו. ההודעה תימסר בכתב ועליה לפרט את תנאי העבודה לרבות שכר, תנאים סוציאליים, שעות העבודה ועוד. על ההודעה להיות בשפה אותה מבין ודובר העובד.

אמנם החוק אינו מחייב את המעסיק והעובד לחתום על חוזה עבודה ביניהם, אך חוזה טוב יכול למנוע מראש מצבי קצה לא נעימים, תביעות והפרות של ההסכמות בין הצדדים ויש לו ערך ראייתי רב ולפיכך הוא מומלץ בחום. 

חוזה טוב יכיל את מלוא רכיבי החובה המחוייבים על פי חוק וכן יתן פתרון הצופה פני עתיד לבעיות אפשריות. 

אי מתן הודעה לעובד יכול לגרור פיצוי של עד 15,000 ₪  לעובד וכן עיצום כספי בגובה 20,160 ₪. 

למשרדנו נסיון רב בניסוח חוזים, בניהול הליכי משא ומתן לפני חתימת חוזה אישי ועריכת הסכמי עבודה העונים על מלוא דרישות החוק. 

ייעוץ למעסיקים

משרדנו מעניק ייעוץ וליווי משפטי למעסיקים בכל שלבי ההעסקה: החל משלב המשא ומתן טרם יצירת הסכם העבודה בין הצדדים, תוך יעוץ שוטף בסוגיות שונות במהלך ההעסקה, ועד ייצוג בעת ולאחר סיום יחסי עובד – מעביד. כל זאת בהתאם לחוקי העבודה השונים של מדינת ישראל ותוך שימת דגש לאוכלוסיות מיוחדות המוגנות בחוק כגון: עובדות בהריון, עובדים ועובדות בשירות מילואים, אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ועוד. 

אל תחכו לתביעה, פנו לעורך דין המתמחה בדיני עבודה לפני שהמצב מסתבך, ובחרו בעורך הדין שיש לו את הכלים למצוא פתרונות מחוץ לקופסה, לפעול באופן מהיר ואגרסיבי בתביעות ולתת לכם פתרון יעיל וכולל. 

ייעוץ נכון יכול לחסוך לכם מאות אלפי שקלים, הליכים משפטיים, קנסות, עיצומים וכתבי אישום פליליים.

ייצוג בתביעות עובדים

למשרדנו נסיון עשיר בייצוג מעסיקים בתביעות עובדים המוגשות לבתי הדין האיזוריים לעבודה. בסל הכלים שלנו מתן פתרונות מחוץ לקופסה, ניהול הליכי משא ומתן תוך שמירה על חסיון ההליכים וכן שימוש בשלל הכלים הפרוצדוראלים המאפשרים הפעלת מנוף לחץ לסגירת תיקים בצורה המייטבית אשר פגיעתה במרקם העבודה היא הנמוכה ביותר.

לתביעות עבודה פוטנציאל נזק רב למעסיק אשר חורג מהנזק הכספי שבתביעה. הניסיון שלנו הוא הבסיס לניהול נכון של התדיינות מורכבת, והוא המאפשר לנו להעמיד לרשות לקוחותינו ארגז כלים מגוון ואפקטיבי בניהול סכסוכים.

היכרות ונסיון בייצוג בבתי הדין לעבודה יכולים להיות ההבדל בין פסיקת פיצוי בגובה עשרות ואף מאות אלפי שקלים ובין דחיית התביעה כליל או הפחתה משמעותית בגובה הפיצוי בנזקים הנלווים לתביעה, ואשר יכולים להוות נזק כלכלי ומוניטיני לא פחות.

ייצוג בפני הממונה על עבודת נשים 

הליכים המתנהלים בפני הממונה על עבודת נשים נוגעים לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהריון ועובד או עובדת בטיפולי פוריות. הליכים אלה טומנים בחובם סיכונים רבים למעסיק ולעיתים קרובות יגררו אחריהם תביעות כספיות והליכים משפטיים נלווים. נקודת הזמן הזו רגישה הן מבחינת העובד או העובדת אשר חוק עבודת נשים מגן עליהם, אך הן מבחינת המעסיק אשר הפררוגטיבה הניהולית מופקעת מידיו לתקופת זמן שבין מספר חודשים למספר שנים במקרה של טיפולי פוריות. המתח בין שני האינטרסים עלול להתדרדר ולהעיב על יחסי העבודה במקום העבודה כולו. 

נקודת הזמן הרגישה הזו מצריכה יעוץ משפטי, ליווי בהליכים מול הממונה על עבודת נשים, ליווי בהליכי ערעור ובתביעות נלוות ובעיקר מתן פתרונות בתוך ומחוץ לקופסה. מרבית ההליכים מול הממונה חסויים והם מתפרסמים רק כאשר העניינים מסתבכים ומגיעים לבתי הדין לעבודה, לפיכך אין תחליף לנסיון בתחום זה. 

נקודת הזמן הנכונה לפניה לעורך דין בעניין זה היא טרם תחילת ההליכים ולפני נקיטת פעולות שמאוחר יותר ישמשו את העובד או העובדת בתביעה נגד המעסיק. בעניין פיטורי עובדת בהריון פוסקים בתי הדין לעבודה פיצויים של עשרות אלפי שקלים, זאת בנוסף לעילות נוספות הקשורות באפליה על רקע מין או הורות וכן השבה של מלוא חודשי העבודה בהן זכאית העובדת לעבוד. 

משרד עורך דין רועי לייכטמן מלווה מעסיקים בבקשות לקבלת היתר לפיטורי עובדת בהריון ובהליכי פוריות, בהליכי ערעור, במשא ומתן חוץ משפטי וכן בתביעות נגררות על הפרת חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.  

נושאים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

עד לאחרונה (בטרם תיקון 18 לחוק שנכנס לתוקף ביום 29,3,16) המענה שניתן לאדם שמצבו המשפטי התדרדר (מחמת קושי שכלי או נפשי) היה מצומצם ומסורבל בירוקרטית,

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: