ייפוי כוח מתמשך

כדאי לדעת

עד לאחרונה (בטרם תיקון 18 לחוק שנכנס לתוקף ביום 29,3,16) המענה שניתן לאדם שמצבו המשפטי התדרדר (מחמת קושי שכלי או נפשי) היה מצומצם ומסורבל בירוקרטית, בדמות הליך בבית המשפט למינוי אפוטרופוס, הפרדת חשבונות בנק, הגשת דוחות שנתיים מפורטים לאפוטרופוס הכללי ועוד.

מינוי האפוטרופוס נועד להגן על החסוי באמצעות הפקעה של יכולתו להחליט על חייו ורכושו ואיפשר לאפוטרופוס להחליט לבדו כיצד לדאוג לענייניו של החסוי. מינוי אפוטרופוס בכוחו לפגוע בזכויות היסוד של החסוי, בכבודו העצמי ובחירותו כאשר גוזלים ממנו את הזכות לאוטונומיה על חייו.

אומנם לעיתיים אין מנוס ממינוי אפוטרופוס אך מחקר אימפירי שנעשה בשנת 2009 מלמד כי בישראל נעשה שימוש לא זהיר בכלי האפוטרופוסות, בצורה מהירה מדי וגורפת מדי שמתעלמת מרצונותיו והעדפותיו של החסוי, כאשר בישראל יש יחס בשימוש באפוטרופסות של 1:203 לעומת אנגליה 1:1,486
(להרחבת הנושא אתם מוזמנים לעיין בעבודת המחקר שנערכה בנושא על ידי עו"ד רועי לייכטמן בטרם שינוי החוק, בעת התמחותו במשפט ובריאות במסגרת ההסמכה לתואר שני (LL.M) מטעם אוניברסיטת חיפה).

על מנת לעצור את המדיניות הפטרנליסטית, שיושמה ב"יד קלה" לשלילת כשרות המשפטית, נוצר שיח למציאת פתרונות פחות פוגעניים באמצעות תיקון 18. תיקון זה קבע את החלופה של מינוי אפוטרופוס כמוצא אחרון בלבד וגם אז הותיר לאדם את המקום להגיש מסמך "הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס".

תיקון 18 הביא בשורה חשובה למדינת ישראל ומהווה שינוי דרמטי, בשימוש במנגנונים חלופיים למינוי אפוטרופוס:
– ייפוי כוח מתמשך:
אדם בגיר, שהוא כשיר משפטית, (להלן: "הממנה") יכול באמצעות ייפוי כוח מתמשך להנחות ולהסמיך אדם אחר (להלן: "מיופה הכוח") לפעול בשמו ולייצג אותו בענייני רכוש ו/או בעניינים הקשורים לרווחתו האישית, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו ו/או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים.

ייפוי כוח המתמשך יכנס לתוקף כאשר הממונה לא יהיה מסוגל לקבל החלטות בענייניו בהתאם לחוות דעת רפואית, או בכפוף לתנאים שהוגדרו מראש בייפוי הכוח המתמשך.

החוק מאפשר לצרף הגנות נוספת בייפוי הכוח המתמשך, באמצעות דרישה ממיופה הכוח להודיעה על כניסת ייפוי הכוח לאדם נוסף (להלן: "מיודע") ו/או לדרוש שבעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף תשלח הודעה רשמית לאפוטרופוס הכללי.

בשונה ממינוי אפוטרופוס, על הממונה לסייע למייפה הכוח ולעודד אותו לקבל החלטות בעצמו (בהתאם למסוגלותו לכך).

החוק מאפשר לאדם לפעול ולדאוג לעתידו ללא צורך בפניה או אישור מבית המשפט.
באמצעות ייפוי כוח המתמשך, ניתן לפצל את הסמכויות בין העניינים השונים ולחלק את הסמכויות בין כמה אנשים. בנוסף ניתן לקבוע תנאים והגבלות לצורך כניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, וניתן להגביל אותו במועד לחדלות התוקף של ייפוי הכוח המתמשך.

– הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס:
אדם בגיר, שהוא כשיר משפטית, יכול לפרט במסמך המשפטי, שיופקד אצל האפוטרופוס הכללי, שמות של מועמדים להיות אפוטרופוס כאשר בית המשפט יגיע למסקנה שיש מקום למנות אפוטרופוס. כמו כן, ניתן באמצעות המסמך המשפטי לתת הנחיות לגבי החלטות עתידיות שצפויות להתקבל בשמו על ידי האפוטרופוס.

– מוסמך הבעת רצון:
מאפשר להורה לילד קטין או לאפוטרופוס לחסוי לציין במסמך הבעת רצון שם של אדם שהוא מבקש שימונה לילדיו הקטינים או לחסוי אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לדאוג לילדיו או לחסוי. את המסמך הבעת הרצון ניתן לצרף לצוואה ולבקש כי האדם ימונה כאפוטרופוס לילדיו או לחסוי לאחר מותו שאם לא כן, הרי שמדינה תבקש, באמצעות האפוטרופוס הכללי, למנות לילד הקטין או לחסוי אפוטרופוס לפי שיקול דעת של אנשי מקצוע ולא בהתאם לרצון המשפחה. באמצעות מסמך הבעת רצון, בית המשפט ייתן עדיפות למינוי לאדם ששמו הוזכר במסמך הבעת הרצון ובלבד שטובת הקטין או החסוי נשמרה ולא ניתן הנחיות מקדימות שונות בעניין זה.

אל תגידו לי זה לא יקרה!!!
כל אחד מאתנו עשוי להימצא במצב של הידרדרות בריאותית באופן לא צפוי עקב מחלה קשה או תאונה.

באמצעות המסמכים לעיל, ניתנת לכם האפשרות לדאוג ולתכנן את עתידכם באחריות על ידי בחירת האנשים שיטפל בעניינכם מראש. כמו כן, תוכלו לבחור כיצד להנחות את אותם אנשים לטפל בעניינכם כאשר לא תהיו מסוגלים לקבל החלטות בנושאים השונים.

את ייפוי הכוח המתמשך ניתן לערוך אך ורק באמצעות עורך דין שהוסמך על ידי אפוטרופוס הכללי (מטעם המדינה). עו"ד שהוסמך לכך ייפגש עם הממנה ועם מיפה הכוח ויכין ביחד איתם את ייפוי הכוח המתמשך, ובסיומו העו"ד המוסמך יידרש לאשר כי ייפוי הכוח ניתן מתוך רצון חופשי ולאחר שכל הצדדים הבינו את תוכנו וייפוי הכוח יופקד אצל האפוטרופוס הכללי.

ככל שאתם מעניינים לקחת אחריות על עתידכם ולקבוע מי יהיה מופקד לדאוג לעניינכם בהתאם להנחיות שלכם, פנו למשרדנו ועו"ד רועי לייכטמן, שהוא בעל ההסמכה לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם האפוטרופוס הכללי, שיסייע לכם.

נושאים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

עד לאחרונה (בטרם תיקון 18 לחוק שנכנס לתוקף ביום 29,3,16) המענה שניתן לאדם שמצבו המשפטי התדרדר (מחמת קושי שכלי או נפשי) היה מצומצם ומסורבל בירוקרטית,

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: