שימוע לפני פיטורים

כדאי לדעת

הליכי פיטורים הם אף פעם לא נעימים לאף אחד מהצדדים. החוק אינו מגדיר כיצד יש לעשות זאת, ובארגונים קטנים, אך לא רק, נתקלים מעסיקים רבים בחוסר ידע באשר לאופן עריכת ההליך.

בעבר, בהיעדר חוק ברור, היו מעסיקים שוכרים ומפטרים עובדים כרצונם וללא שום חבות כלפי העובדים.  

אף היום זכותו של מעסיק לשכור את שירותיו של עובד שיבחר, או לפטרו במקרה בו הוא אינו מעוניין בהמשך העסקתו, נדרש לצמצומים בעסקו או אפילו בוחר לסגור אותו כליל. 

ואולם, בשנים האחרונות החלה פסיקת בית הדין לעבודה להעניק יותר ויותר חשיבות לזכויות העובד במאזן בין הצדדים והכרה בערך העצמי שהעבודה מקנה לעובד, הסטטוס החברתי ומרכזיות העבודה בחייו של העובד. עם הזמן החלו להיות מוכרות זכויות מעין קנייניות של העובד במקום העבודה. 

החובה לערוך לעובד שימוע בטרם פיטוריו היא יצירת פסיקת בית הדין לעבודה והיא נועדה על מנת  לאפשר לעובד להסביר את הצד שלו בעניין ואולי אף להצליח לשכנע את המעסיק שלא לפטרו. המקור לזכות השימוע הוא בזכות הטיעון המוכרת לנו מהליכי קבלת החלטות בעניינים שבין הפרט לשלטון. כל זאת, מתוך הבנה כי פיטורים מטלטלים את עולמו של העובד, פוגעים בפרנסתו, בערכו העצמי, בכבודו ובקריירה המקצועית שלו. 

אז על מי בעצם חלה החובה לערוך שימוע, כיצד לעשותו ולמה חשוב לשים דגש? 

 

מי זכאי לשימוע?

זכות השימוע נתונה לכל עובד באשר הוא. בין אם ההחלטה לפטרו היא על רקע צמצומים, עקב סגירת העסק, בשל חוסר שביעות רצון אישית או מכל סיבה אחרת. 

יחד עם זאת, כאשר נשכר עובד לתקופה קצובה וזו תמה, לא חלה חובה לערוך לו שימוע טרם סיום עבודתו. 

נדגיש כי לא רק במצב של פיטורים ישנה החובה לערוך שימוע, יש צורך לשמוע את דברי העובד גם במצב בו הוחלט לקצץ משמעותית את שכרו או היקף ותנאי משרתו. 

 

כיצד יש לערוך את השימוע?

בהיעדר חוק מפורש, שאב בית הדין לעבודה את החובה לערוך שימוע מזכויות היסוד וכללי הצדק הטבעי. לפיכך הכלל הראשון והחשוב ביותר בשימוע לפני פיטורים הוא עריכתו בתום לב ובהגינות.  

אלה חובות המעסיק במסגרת חובתו לערוך שימוע: 

  • מתן הודעה מפורטת בכתב על מועד השימוע, ובה פירוט של הסיבות המדויקות בגינן נשקלים הפיטורים. יש צורך בהבאת דוגמאות, אסמכתאות ופירוט רב ככל הניתן ואין להסתפק בטענות כלליות.
  • מתן שהות בת מספר ימים לעובד בין הזימון לשיחת השימוע ובין קיומה על מנת לאפשר לו להיערך כראוי לשימוע. בפרק הזמן הזה יש לאפשר לעובד לעיין במסמכים עליהם מסתמך המעסיק בטענותיו.
  • במועד השימוע יש לאפשר לעובד להשמיע את כל טענותיו ולשקול טענות אלה בלב פתוח ובנפש חפצה מבלי להחזיק בדעה מוקדמת, אלא לקבל החלטה רק לאחר שקילת מלוא השיקולים שהובאו על ידי העובד. 
  • יש לאפשר לעובד להגיע בליווי נציג וועד העובדים או עורך דין מטעמו ויש ליידע אותו על זכותו לעשות כן.
  • יש לקיים פרוטוקול שימוע הכולל את תגובת העובד לטענות המעסיק, ולתת לעובד עותק ממנו.
  • לאחר השימוע יכול המעסיק לשקול את כלל השיקולים ולקבל החלטה תוך מתן הודעה מתאימה לעובד. על הודעה על הפסקת עבודה לכלול את מלוא השיקולים והנימוקים לכך.

על מנת לערוך את הליך השימוע באופן תקין מוטב לפנות לייעוץ משפטי. השאירו פרטים בקישור ועורך דין המתמחה בדיני עבודה יחזור אליך בהקדם.

 

הקפדה על הליך שימוע בהגינות:

כאמור מטרתו של הליך השימוע הוא מתן אפשרות ממשית לעובד לשכנע את המעסיק להותירו בעבודה. מטעם זה בתי הדין רגישים במיוחד לשימועים שנעשים שלא בכנות ולמראית עין בלבד. במסגרת זו יש לשים לב, בין היתר, לזהות הגורם העורך את השימוע, ולוודא כי לעורך השימוע ישנה האפשרות האפקטיבית לקבל החלטה בנושא. 

כמו כן יש להקפיד כי עורך השימוע לא יהיה נגוע בניגוד עניינים ולוודא שההחלטה לפטר את העובד לא תשפיע באופן ישיר ואישי על הגורם המחליט לפטר אותו. 

במהלך השימוע כדאי ורשאי העובד להעלות את מלוא הטענות שלו, בין שאלה קשורות במקום העבודה ובין שהן קשורות במצבו האישי, רפואי, כלכלי של העובד.

ישנם מקרים בהם לא רשאי המעסיק לפטר את העובד. כך לדוגמא במצב בו מצהיר העובד כי הוא ואשתו מצויים בטיפולי פוריות, מצב בו העובדת מצויה בהריון, פיטורים אסורים על רקע הפליה פסולה ועוד. 

במקרים אלה רצוי להעלות את הטעם לאיסור הפיטורים כבר במועד השימוע. 

 

כיצד יכול לסייע עורך דין בהליכי שימוע לפני פיטורים? 

אם זומנתם לשימוע לפני פיטורים אנו ממליצים להיוועץ בעורך דין אשר יסייע לכם להבין את זכויותיכם בהליך, יסייע לכם להתמודד עם הטענות ולארגן את המסמכים והטיעונים הרלוונטיים לשימוע ואולי אף לשכנע את המעסיק שלא לפטר אתכם. 

במקרים אחרים בהם עולה חשד לפגם בהליך, לשיקולים זרים, לתפירת תיק או לפיטורים אסורים בחוק רצוי שלא רק להיוועץ בעורך דין אלא אף להגיע עמו לשימוע. 

כמו כן במקרים רבים נערך השימוע כאשר פערי הכוחות בין העובד הניצב לבדו מול מנהלו הישיר, מנהל משאבי אנוש, איש וועד העובדים או קצין הבטחון, הם עצומים. לעיתים עצם ההגעה לשימוע עם "גב" בדמות עורך דין, אשר מסייע בשמירה על הגינות ההליך ואיזון פערי הכוחות, יש בה די כדי להקל על המעמד ולאפשר לעובד לפרוש את טענותיו במלואן.  

ייצוג של עורך הדין בשימוע יכולה לסייע בהרתעת המעסיק מפגיעה בעובד, בהבאת הטיעונים באופן מסודר, בשמירה על כללי השימוע ומתן זכות הוגנת לעובד ולעיתים אף במניעת הפיטורים או בהשגת פיצוי מתאים ללא צורך בתביעה. 

זומנתם לשימוע לפני פיטורים- לקביעת פגישת ייעוץ ניתן להשאיר פרטים או להתקשר לטלפון המופיע בתחתית העמוד.     

 

ומה הסנקציה למעסיק על פיטורים ללא שימוע או עריכת שימוע שלא כדין?

עובד שפוטר ללא שימוע כלל או בשימוע הנגוע בפגמים רשאי לתבוע את מעסיקו ולדרוש פיצויים. 

בתי הדין מעניקים לעובדים פיצוי בהתאם לחומרת ההפרה ולרמת הפגיעה בעובד ולעיתים רחוקות אף מבטלים את הפיטורים. 

הפיצויים בגין פיטורים לקויים על פי רוב יפסק לעובד במכפלת משכורתו החודשית, ויכול להגיע במקרים הקשים אף ל- 18 משכורות חודשיות, אך הדבר קשור בוותק העובד במקום העבודה, עוצמת הפגיעה בהגינות ההליך ומארג יחסי העבודה אשר הביאו לפיטורים.   

 

בין אם אתם עובדים ובין אם מעסיקים מעמד השימוע לפני פיטורים אינו נעים, אך פרט לאי הנעימות מדובר באירוע משפטי לכל דבר ועניין, אשר לו כללים משפטיים שיש להכיר על מנת לשמור על זכויותיכם. בין אתם מעסיקים ובין אם עובדים מומלץ להסתייע בעורך דין המתמחה בדיני עבודה אשר ידע לייעץ, לבדוק את תקינות ההליך ולצמצם את הסיכון לצדדים. 

לפגישת ייעוץ אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים בקישור.

נושאים נוספים

חוזה עבודה

אתם מעסיקים עובדים ולא מסרתם להם הודעה המפרטת את תנאי עבודתם? המאמר הבא בשבילכם. בראשית שנות ה- 2000 התקבל חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: