אובדן כושר עבודה ומימוש זכויות אובדן כושר עבודה

אנו עובדים במהלך חיינו הבוגרים תוך דאגה לפרנסתנו ולפרנסת משפחתנו.

על מנת להבטיח שפרנסתנו לא תפגע אף אם נאבד את כושר עבודתנו, אנו מסכימים לשלם מדי חודש בחודשו דמי ביטוח (פרמיות) לחברות הביטוח עבור כיסוי ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

כיסוי לאובדן כושר עבודה יאפשר לנו להמשיך לפרנס את עצמינו ואת משפחתנו גם במקרה שנחלה או נפגע ולא נוכל להמשך לעבוד.

אך מהו בעצם ביטוח אובדן כושר עבודה? את מי הוא מכסה? מה נכלל בתוכו ומה צריך לעשות כדי לזכות בתגמולי הביטוח מכוחו? תשובות לשאלות אלה במאמר שלפנינו.
ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לרכוש כרכיב בקרן הפנסיה ("פנסיית נכות"), בביטוח המנהלים או ככיסוי ביטוח בודד.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה צריך לכסות מצב בו כתוצאה ממחלה או תאונה מאבד המבוטח את יכולתו לעבוד ולהתפרנס כבעבר.

אובדן הכושר יכול להיות מלא או חלקי, זמני או לצמיתות, במקצוע הספציפי בו עבד המבוטח בעבר או לכל מקצוע סביר אחר.

כיום מבוטחים כמעט כל העובדים במשק כאשר במסגרת פנסיית החובה יש כיסוי "לפנסיית נכות" המקנה ביטוח אובדן כושר עבודה בסיסי.

החובה לבטח והכנסת הביטוח תחת קרן הפנסיה יוצרת מצב בו מרבית העובדים כלל אינם מודעים לכיסוי הביטוחי שיש להם ושעבורו שילמו ולעיתים אף לא יודעים כיצד ניתן לנצל אותו.

לכן ככל הנראה ואף אם אינכם יודעים – אתם מבוטחים בביטוח אובדן כושר כלשהו. לבדיקת זכאות ללא התחייבות- קישור להשארת פרטים.

על פי רוב ניתן לסווג את הפוליסות לשני סוגים שונים:

הפוליסה הסטנדרטית והזולה ביותר– היא כזו שעל מנת לנצלה ידרש אובדן כושר עבודה בכל עיסוק סביר שמבוטח יכול לעבוד בו.

מדובר בכיסוי מצומצם המעניק כיסוי רק במצבים חמורים ביותר.

חברת הביטוח תוכל להפנות את המובטח לשלל עבודות אחרות אשר לשיטתה תואמות את עיסוקו הסביר בהתאם לניסיונו, הכשרתו או השכלתו של המבוטח ורק אם לא יוכל לעבוד בעיסוק סביר אחר יכול לקבל את תגמולי הביטוח.

זאת גם ההגדרה המופיעה בקרנות הפנסיה. לצד האמור ניתן לרכוש כיסוי "מטריה ביטוחית" שישפר את תנאיי הכיסוי לאובדן כושר העבודה ויעניק לכם ביטוח היקפי יותר.

פוליסה מקצועית – מקנה את הכיסוי הרחב ביותר, כאשר אי הכושר צריך להיות ספציפי לעיסוק בו עובד המבוטח בשנים האחרונות שלפני אובדן הכושר.

כלומר המחזיק בפוליסה זו, די בכך שיאבד את כושר עבודתו למקצוע הספציפי שהיה לו ואשר נרשם בתנאי הביטוח על מנת להוכיח את זכאותו לתגמולי ביטוח מכוח הפוליסה.

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי?

על מנת להבטיח את פרנסתנו בעת צרה, רובנו משכילים לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה.

רבים אינם מודעים לתנאי הפוליסה ורוכשים ביטוח אובדן כושר עבודה זול יחסית אשר נותן כיסוי רק במצב שלא תהיו מסוגלים לעבוד בכל עיסוק אחר (נרחיב על כך בהמשך).

אחרים לעומתם השכילו לרכוש כיסוי לביטוח אובדן כושר עבודה שנועד לספק כיסוי עבור לקוח אשר איבד את יכולתו לעבוד עקב תאונה או מחלה, בעיסוקו הספציפי.

בפוליסת אובדן כושר עבודה, נקבע סכום הביטוח והוא לא יעלה על שבעים וחמישה אחוזים מממוצע ההשתכרות שלכם בשנה החולפת.

חשוב לציין שכדי להוכיח אובדן כושר עבודה, פרט לקביעת גורם רפואי מוסמך, תידרש מכם, במרבית הפוליסות, הוכחה לכך שישנה הפחתה של שבעים וחמישה אחוזים מיכולתכם לעבוד.

על מנת להעריך את יכולת המבוטח לעבוד במקצוע שלו, בדרך כלל מתבצעת בדיקה על ידי מומחה לרפואה תעסוקתית, אשר בוחן מהן הדרישות לביצוע תפקידו של המבוטח, מהי השכלתו ומצבו הרפואי והאם ישנה היתכנות לשיקום.

מה עלי לעשות במקרה של אובדן כושר עבודה מקצועי?

במידה שנפגעה היכולת שלכם להמשיך לעבוד במקצוע שלכם, מומלץ כבר בשלב הראשון להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום ונמצא בקשרי עבודה עם המומחים לרפואה תעסוקתית.

בשלב השני, חשוב לאסוף את תלושי השכר שלכם מהשנה האחרונה ולהמציא את המסמכים הרפואיים הנדרשים לשם תמיכה בהגדרת מצבכם הבריאותי.

לאחר מכן, יש למסור הודעה לחברת הביטוח מוקדם ככל האפשר. חשוב לזכור כי תביעת אובדן כושר עבודה מתיישנת כעבור שלוש שנים, כך שרצוי לפעול בזריזות.

מה יחשב כאובדן כושר עבודה?

מרבית פוליסות הביטוח קובעות כי על מנת לזכות בתגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה יש להצביע על אובדן של מעל 75% מכושר העבודה.

ואולם ישנן פוליסות שונות הקובעות רף של 25% במקום 75%. כלומר, על מנת לזכות בתגמולי ביטוח ניתן להוכיח כי יכולתו לעבוד נפגעה ב- 25% בלבד.

הרחבה זו נקראת אובדן כושר עבודה חלקית והיא מאפשרת את המשך עבודתו של המבוטח לצד קבלת תגמולים, והכל בהיקף ובמסגרת המתאימה.

סוג זה של פוליסות מאוד נפוץ "בפנסיית נכות" בקרן הפנסיה.

כיצד נקבע שיעור אחוז אובדן הכושר מעבודה?

הערכת היכולת לעבוד נקבעת על פי רוב על ידי מומחה לרפואה תעסוקתית שבוחן את העיסוק והדרישות הרלוונטיות לביצוע תפקידו של המבוטח, את השכלתו, את הגיל שלו ואת היתכנות השיקום שלו.

לכל אלה, יש השפעה מכרעת על הזכאות לתגמולי ביטוח מכוח הפוליסה.

נדגיש כבר עתה: בכל פוליסה יש הגדרה למונח “אובדן כושר עבודה” ושינויים בהגדרה זו עשויים להשפיע באופן דרמטי על זכאותכם לפיצוי.

נדגיש כי לא מספיק שתהיה אבחנה רפואית לאי היכולת הפיזית לעבוד, ויש צורך שהלכה למעשה המבוטח לא יעבוד.

פעמים רבות חברות הביטוח שולחות חוקרים פרטיים על מנת לתעד את המבוטח בעת עבודתו, וזאת על מנת לספק מידע שיש בו כדי לדחות את תביעתכם ולסייע לחברת הביטוח להימנע מתשלום תגמולי הביטוח.

תביעות לאובדן כושר עבודה מקצועי

תגמולים מכוח אובדן כושר עבודה מזכים את המבוטח בסכומים משתנים בהתאם לפוליסה ולגובה השכר של המבוטח טרם אובדן כושרו לעבוד.

כגובה הפיצוי כך גוברת המוטיבציה של חברת הביטוח לדחות את התביעות לאובדן כושר עבודה.

הנמקות הדחייה הן רבות ומגוונות:

  • אובדן כושר העבודה אינו תואם את תנאי הפוליסה – במקרים אלה כי המבוטח יכול לעבוד בעיסוק סביר אחר או כי הפגיעה בכושר העבודה אינה מגיעה לרף המינימאלי הקבוע בפוליסה.
  • קיומו של חריג – פוליסות הביטוח מחריגות שלל מקרים, למשל: אירועים תאונתיים שנגרמו כתוצאה משימוש בסמים, ממעשה אובדני (התאבדות), או כתוצאה מהשתתפות בספורט אתגרי ועוד.
  • אי גילוי – טענה נפוצה של חברת הביטוח היא ל'אי גילוי' המצב הרפואי הקודם עובר להצטרפות המבוטח לביטוח. טענת חברת הביטוח במקרה זה היא, שככל שהיה המבוטח מגלה את מצבו המלא, היתה חברת הביטוח נמנעת מלבטחו, מעלה את גובה הפרמיות, מוסיפה החרגות וכו'.

בנוסף לתגמולי הביטוח פוליסות רבות כוללות שחרור מתשלום פרמיות בעת מקרה של אובדן כושר עבודה מקצועי, כך שחברת הביטוח תשלם את הפרמיות שנקבעו בפוליסה במקום המבוטח.

נבהיר כבר עתה: עובד שאיבד את יכולתו לעבוד עלול להגיע לפת לחם, ליפול כעול כלכלי על כתפי משפחתו, לדרדר לעוני אף את בני ביתו וכל זאת נוסף לנכות ממנה הוא סובל ואשר מונעת ממנו לעבוד.

לפיכך, אם נדחתם על ידי חברת הביטוח אנו מפצירים בכם שלא להרים ידיים ולא לוותר על הגשת תביעה. מדובר בעניין מהותי, עקרוני וחשוב ליכולתכם להשתקם ולהחזיק משק בית כלכלי.

אף אם לא התייעצתם טרם הפניה לחברת הביטוח עם עורך דין לתביעות אובדן כושר עבודה, הרי שלאחר שחברת הביטוח דחתה את דרישתכם, אתם זקוקים לעורך דין המתמחה בתחום אשר באפשרותו לבחון את טענות הדחייה ובמידת הצורך ידע כיצד לממש את זכאותכם.

חשוב להבין שחברות הביטוח דוחות פעמים רבות את התביעות מטעמים שרירותיים לחלוטין, תוך ניצול חוסר הידע של הציבור בתחום והקושי הרב בקריאת הפוליסות הסבוכות.

מדוע לפנות לייצוג עורך דין בתביעות אובדן כושר עבודה?

על מנת לפתור את המחלוקת מול חברת הביטוח בשאלה האם אתם זכאים לתגמולי הביטוח או לא, מוטב להסתייע בעורך דין הבקיא ומתמצה בתחום הביטוח בכלל ובתחום אובדן כושר העבודה בפרט.

לעורך דין המתמחה בתחום יש את ההבנה בתנאי הפוליסה וההרחבות השונות עליהן שילמתם לאורך השנים, היכרות עם החקיקה והפסיקה הרלוונטית לתחום ביטוח "אובדן כושר עבודה" והיכולת לנתח את החומר הרפואי אל מול תנאי הפוליסה שברשותכם.

חברות הביטוח דוחות תביעות לאובדן כושר עבודה באחוזים גבוהים ביותר ובהנמקות שונות ומשונות.

על מנת להתמודד עם תאגידי הביטוח אתם זקוקים לאיש מקצוע המכיר את הפוליסות, בקיא בהגדרות השונות, יודע להדריך אתכם אילו אישורים רפואיים נדרשים ולהפנות אותכם למומחים הרפואיים המתאימים על מנת להוכיח את זכאותכם באופן יעיל, חד משמעי ואפקטיבי.

מספר כללי אצבע טרם הגשת תביעה לאובדן כושר עבודה:

אם נפגעה יכולתכם להמשיך לעבוד בשל מחלה או תאונה, אנו ממליצים למסור לחברת הביטוח הודעה על התקיימות מקרה ביטוח בהקדם האפשרי, אך לא לפני שקיבלתם יעוץ משפטי ובמידת הצורך יעוץ ממומחה לרפואה תעסוקתית.

במסגרת מתן ההודעה תידרשו לספק מידע אודות העיסוק שלכם, להעביר תיעוד רפואי ואסמכתאות המעידות על הכנסתכם.

למידע זה משמעות מכרעת לעתיד תביעתכם ומה שתמסרו בתחילת ההליך יחייב אתכם אף לאחר מכן.

לכן המלצתנו לפנות לעו"ד לתביעות אובדן כושר עבודה עוד טרם הפניה לחברת הביטוח.

יש לדעת, שעיכוב במתן הודעה לחברת הביטוח, עשוי לסייע לחברת הביטוח לדחות את דרישתכם.

כמו כן חשוב לדעת כי תביעות אובדן כושר עבודה מתיישנות בתוך שלוש שנים ולאחריהן אתם עשויים לאבד מזכויותיכם.
לכן ככל שנקלעתם למצב של אובדן כושר עבודה יש להקפיד לאסוף את תלושי השכר שלכם בשנה האחרונה ולאסוף את המסמכים הרפואיים המעידים על מצבכם הבריאותי.

אתם מוזמנים לפנות למשרדנו המתמחה בתביעות אובדן כושר עבודה לקבלת ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות וזאת על מנת לבחון את זכאותכם, אשר עבורה שילמתם ממיטב כספכם.

מימוש זכויות אובדן כושר עבודה

בואו נדבר על נושא כאוב – מימוש זכויות ביטוח אובדן כושר עבודה. אנחנו נוהגים להדחיק את התרחיש הזה, אחרי הכול, למה שבן אדם בריא מהיישוב יעסיק את עצמו בסוגיות כמו מימוש זכויות אובדן כושר עבודה או משרד עו"ד תאונות דרכים?

הבעיה היחידה בגישה הזו שבמציאות, החוק על שם מרפי, עובד שעות נוספות.

לכן תמיד כדאי להכיר משרד עו"ד אובדן כושר עבודה שיודע לעשות את העבודה.

כשזה נוחת כדאי להיות מוכנים

מה שהופך את הסוגיה הזו לעוד יותר מסובכת, היא דווקא העובדה שהרבה מאוד ישראלים כן נהנים מכיסוי של אובדן כושר עבודה כתוספת לפוליסת ביטוח חיים או ביטוח מנהלים הנמצא ברשותם.

מבחינתם הם מכוסים ולכן הם שקטים. למרבה הצער מימוש זכויות ביטוח אובדן כושר עבודה זה עניין יותר מורכב.

ברוב הכיסויים יש 'אותיות קטנות' שהרבה מבוטחים לא נוטים להתעמק בהן, ול'אותיות קטנות' בפוליסות ביטוח שלא טרחו להתעמק בהן, יש נטייה מטרידה להופיע ולגבות מחיר בזמן הכי לא מתאים.

לכן העצה הראשונה שלנו אינה לחכות למקרה 'חס וחלילה'. יש לכם כיסוי ביטוחי? גשו למשרד עו"ד אובדן כושר עבודה ותתייעצו עם מומחה.

בדקו עמו אם הכיסוי נותן מענה לסיכונים ולצרכים המקצועיים שלכם. תנו לו לעבור על הפוליסה, יש סיכוי מצוין שהוא יזהה ליקויים שקל לפתור באמצעות הגדלה או הרחבה לכיסוי ביטוחי של תרחיש שלא נלקח בחשבון או החלפת הפוליסה בפוליסה יותר מתאימה.

הביטוח מסרב לשלם? יש מה לעשות

במציאות, אלפי ישראלים מגלים כל שנה בדרך הקשה, שחברות הביטוח עושות כל מה שהן יכולות בשביל להתנער מאחריות ולהקשות על מימוש זכויות אובדן כושר עבודה.

כאן נכנסים המומחים לתמונה.

כמו שיש משרד עו"ד לתחום הפלילי כך קיימים משרדים שמתמחים בייצוג אנשים בתביעות אובדן כושר עבודה.

כמו, למשל, משרד עורכי הדין רועי לייכטמן. המשרד מתמחה בכל דיני הביטוח וצבר מוניטין רב בעקבות כישוריו לנהל משא ומתן מול חברות הביטוח ובניהול בתיקים של אובדן כושר עבודה.

למידע נוסף על מימוש זכויות אובדן כושר עבודה: https://www.law-rl.co.il/

מה יחשב כאובדן כושר עבודה?

מרבית פוליסות הביטוח קובעות כי על מנת לזכות בתגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה יש להצביע על אובדן של מעל 75% מכושר העבודה. 

ואולם ישנן פוליסות שונות הקובעות רף של 25% במקום 75%. כלומר, על מנת לזכות בתגמולי ביטוח נדרש המבוטח להוכיח כי יכולתו לעבוד נפגעה ב- 25% בלבד. הרחבה זו נקראת אובדן כושר עבודה חלקי והיא מאפשרת את המשך עבודתו של המבוטח לצד קבלת תגמולים, והכל בהיקף ובמסגרת המתאימה. סוג זה של פוליסות מאוד נפוץ "בפנסיית נכות" בקרן הפנסיה.

כיצד נקבע שיעור אחוז אובדן הכושר מעבודה? 

הערכת היכולת לעבוד נקבעת על פי רוב על ידי מומחה לרפואה תעסוקתית שבוחן את העיסוק והדרישות הרלוונטיות לביצוע תפקידו של המבוטח, את השכלתו, את הגיל שלו ואת היתכנות השיקום שלו. 

לכל אלה, יש השפעה מכרעת על הזכאות לתגמולי ביטוח מכוח הפוליסה.

נדגיש כבר עתה: בכל פוליסה יש הגדרה למונח “אובדן כושר עבודה” ושינויים בהגדרה זו עשויים להשפיע באופן דרמטי על זכאותכם לפיצוי. 

נדגיש כי לא מספיק שתהיה אבחנה רפואית לאי היכולת הפיזית לעבוד, ויש צורך שהלכה למעשה המבוטח לא יעבוד. פעמים רבות חברות הביטוח שולחות חוקרים פרטיים על מנת לתעד את המבוטח בעת עבודתו, וזאת על מנת לספק מידע שיש בו כדי  לדחות את תביעתכם ולסייע לחברת הביטוח להימנע מתשלום תגמולי הביטוח. 

תביעות לאובדן כושר עבודה

תגמולים מכוח אובדן כושר עבודה מזכים את המבוטח בסכומים משתנים בהתאם לפוליסה ולגובה השכר של המבוטח טרם אובדן כושרו לעבוד. 

כגובה הפיצוי כך גוברת המוטיבציה של חברת הביטוח לדחות את התביעות לאובדן כושר עבודה. 

הנמקות הדחייה הן רבות ומגוונות: 

  • אובדן כושר העבודה אינו תואם את תנאי הפוליסה – במקרים אלה כי המבוטח יכול לעבוד בעיסוק סביר אחר או כי הפגיעה בכושר העבודה אינה מגיעה לרף המינימאלי הקבוע בפוליסה. 
  • קיומו של חריג – פוליסות הביטוח מחריגות שלל מקרים, למשל: אירועים תאונתיים שנגרמו כתוצאה משימוש בסמים, ממעשה אובדני (התאבדות), או כתוצאה מהשתתפות בספורט אתגרי.
  • אי גילוי – טענה נפוצה של חברת הביטוח היא ל'אי גילוי' המצב הרפואי הקודם עובר להצטרפות המבוטח לביטוח. טענת חברת הביטוח במקרה זה היא, שככל שהיה המבוטח מגלה את מצבו המלא, היתה חברת הביטוח נמנעת מלבטחו, מעלה את גובה הפרמיות, מוסיפה החרגות וכו'.  

בנוסף לתגמולי הביטוח פוליסות רבות כוללות שחרור מתשלום פרמיות בעת מקרה של אובדן כושר עבודה, כך שחברת הביטוח תשלם את הפרמיות שנקבעו בפוליסה במקום המבוטח. 

נבהיר כבר עתה: עובד שאיבד את יכולתו לעבוד עלול להגיע לפת לחם, ליפול כעול כלכלי על כתפי משפחתו, לדרדר לעוני אף את בני ביתו וכל זאת נוסף לנכות ממנה הוא סובל ואשר מונעת ממנו לעבוד. 

לפיכך, אם נדחתם על ידי חברת הביטוח אנו מפצירים בכם שלא להרים ידיים ולא לוותר על הגשת תביעה. מדובר בעניין מהותי, עקרוני וחשוב ליכולתכם להשתקם ולהחזיק משק בית כלכלי. 

אף אם לא התייעצתם טרם הפניה לחברת הביטוח עם עורך דין לתביעות אובדן כושר עבודה, הרי שלאחר שחברת הביטוח דחתה את דרישתכם, אתם זקוקים לעורך דין המתמחה בתחום אשר באפשרותו לבחון את טענות הדחייה ובמידת הצורך ידע כיצד לממש את זכאותכם. 

חשוב להבין שחברות הביטוח דוחות פעמים רבות את התביעות מטעמים שרירותיים לחלוטין, תוך ניצול חוסר הידע של הציבור בתחום והקושי הרב בקריאת הפוליסות הסבוכות. 

מדוע לפנות לייצוג עורך דין בתביעות אובדן כושר עבודה? 

על מנת לפתור את המחלוקת מול חברת הביטוח בשאלה האם אתם זכאים לתגמולי הביטוח או לא, מוטב להסתייע בעורך דין הבקיא ומתמצה בתחום הביטוח בכלל ובתחום אובדן כושר העבודה בפרט. לעורך דין המתמחה בתחום יש את ההבנה בתנאי הפוליסה וההרחבות השונות עליהן שילמתם לאורך השנים, היכרות עם החקיקה והפסיקה הרלוונטית לתחום ביטוח "אובדן כושר עבודה" והיכולת לנתח את החומר הרפואי אל מול תנאי הפוליסה שברשותכם. 

חברות הביטוח דוחות תביעות לאובדן כושר עבודה באחוזים גבוהים ביותר ובהנמקות שונות ומשונות. 

על מנת להתמודד עם תאגידי הביטוח אתם זקוקים לאיש מקצוע המכיר את הפוליסות, בקיא בהגדרות השונות, יודע להדריך אתכם אילו אישורים רפואיים נדרשים ולהפנות אותכם למומחים הרפואיים המתאימים על מנת להוכיח את זכאותכם באופן יעיל, חד משמעי  ואפקטיבי. 

מספר כללי אצבע טרם הגשת תביעה לאובדן כושר עבודה:

אם נפגעה יכולתכם להמשיך לעבוד בשל מחלה או תאונה, אנו ממליצים למסור לחברת הביטוח הודעה על התקיימות מקרה ביטוח בהקדם האפשרי, אך לא לפני שקיבלתם יעוץ משפטי ובמידת הצורך יעוץ ממומחה לרפואה תעסוקתית. במסגרת מתן ההודעה תידרשו לספק מידע אודות העיסוק שלכם, להעביר תיעוד רפואי ואסמכתאות המעידות על הכנסתכם. למידע זה משמעות מכרעת לעתיד תביעתכם ומה שתמסרו בתחילת ההליך יחייב אתכם אף לאחר מכן. לכן המלצתנו לפנות לעו"ד לתביעות אובדן כושר עבודה עוד טרם הפניה לחברת הביטוח. 

יש לדעת, שעיכוב במתן הודעה לחברת הביטוח, עשוי לסייע לחברת הביטוח לדחות את דרישתכם. כמו כן חשוב לדעת כי תביעות אובדן כושר עבודה מתיישנות בתוך שלוש שנים ולאחריהן אתם עשויים לאבד מזכויותיכם.

לכן ככל שנקלעתם למצב של אובדן כושר עבודה יש להקפיד לאסוף את תלושי השכר שלכם בשנה האחרונה ולאסוף את המסמכים הרפואיים המעידים על מצבכם הבריאותי.

מעוניינים בשיחה עם עורך דין לאובדן כושר עבודה? אתם מוזמנים לפנות למשרדנו המתמחה בתביעות אובדן כושר עבודה לקבלת ייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות וזאת על מנת לבחון את זכאותכם, אשר עבורה שילמתם ממיטב כספכם.

כדאי לדעת

לקוחות ממליצים

[grw place_photo="https://law-rl.co.il/wp-content/uploads/2020/06/F2.jpg" place_name="רועי לייכטמן, משרד עורכי דין" place_id="ChIJr2p00ktLHRURGEDkv4lkJ5M" reviews_lang="iw" pagination="5" text_size="120" refresh_reviews=true lazy_load_img=true reduce_avatars_size=true open_link=true nofollow_link=true]

אודות הכותב: עו"ד רועי לייכטמן 

לעו"ד לייכטמן ניסיון רב בייצוג ובהבנת האינטרסים הן של המבוטחים והן של חברות הביטוח. הוא פתח משרד ומשתמש בידע ובניסיון הרב שצבר על מנת להפיק את המיטב עבור לקוחותיו. כיום, עו"ד לייכטמן מייצג אך ורק תובעים פרטיים, עוסק בייצוג משפטי לנפגעים בתחום הנזיקין והביטוח ודואג לאינטרסים של מבוטחים רבים שנדחו ע"י חברות הביטוח ולא זכו לממש את זכאותם.

לקוחות ממליצים

[grw place_photo="https://law-rl.co.il/wp-content/uploads/2020/06/F2.jpg" place_name="רועי לייכטמן, משרד עורכי דין" place_id="ChIJr2p00ktLHRURGEDkv4lkJ5M" reviews_lang="iw" pagination="5" text_size="120" refresh_reviews=true lazy_load_img=true reduce_avatars_size=true open_link=true nofollow_link=true]

כתבו עלינו

נושאים נוספים

מימוש זכויות נכות כללית

יסודות משפטיים של זכויות נכים המחויבות של ישראל לשמירה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות מתחילה ממסגרת משפטית איתנה. מחויבות זו נבחנת על סלע משפטי

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה מקצועי

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה מקצועי? על מנת להבטיח את פרנסתנו בעת צרה, רובנו משכילים לרכוש ביטוח אובדן כושר עבודה.  רבים אינם מודעים לתנאי הפוליסה

קרא עוד »

פנסיית נכות רפואית

אם יש לכם ליקוי רפואי, שגורם לאובדן כושר עבודה, באופן מלא או חלקי, כדאי שתדעו: חוק פנסיה חובה קובע כי אתם זכאים להשתמש בקרן הפנסיה

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה, או ביטוח נכות, הוא מרכיב עיקרי בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים ואף לעיתים הינו כיסוי העומד בפני עצמו בפוליסת ביטוח. ביטוח

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

אנו עובדים במהלך חיינו הבוגרים תוך דאגה לפרנסתנו ולפרנסת משפחתנו. מחפשים עורך דין אובדן כושר עבודה? למה בדיוק צריך אותו? מדי חודש בחודשו אנחנו משלמים

קרא עוד »

דחיית פנסיית נכות

לפי חוקי מדינת ישראל, כל העובדים במשק שמגיעים לגיל פרישה, זכאים לקבל קצבת פנסיה שמטרתה לסייע להם להתקיים כלכלית במשך השנים הבאות. אולם, ישנם מצבים

קרא עוד »

תביעת אובדן כושר עבודה

לציבור העובדים במדינת ישראל קיימת האפשרות לקבל פיצוי כספי מסוים מטעם המוסד לביטוח לאומי, במקרים של אובדן כושר עבודה הנגרם כתוצאה מנכות כללית (זמנית או

קרא עוד »

המלצות מלקוחותינו

Yael M
Yael M
01.05.2021
קרא עוד
יש הרבה עורכי דין, אבל למצוא אחד שהוא גם מקצועי מאוד, גם עם שירות אישי ואיכפתיות אמיתית ללקוח – זו כבר משימה קשה. שוחחתי עם הרבה לפני שהגעתי לרועי, ובשיחה הראשונה הבנתי שיש מי שידאג לאינטרסים שלי . שישי מי שמבין את הצרכים שלי וגם לאחר מכן ראיתי בפועל את היכולות המקצועיות והניסיון הרב שיש לו . ממליצה בחום !!!
סבטלנה פנחסוב
סבטלנה פנחסוב
08.05.2021
קרא עוד
רציתי להודות לך על המקצועיות ברמה הגבוהה ביותר לה זכיתי ממך, על היחס, המענה המהיר לכל שאלה שהייתה לי לאורך כל התקופה שייצגת אותי. האמת יצאה לאור בפסק הדין שקבלנו ! שמחה שבחרתי בך כמי שייצג אותי במשפטי זה. יישר כח, סבטלנה פנחסוב/פתח תקווה
Galit Lavi
Galit Lavi
17.09.2019
קרא עוד
ברצוני להודות לעו"ד רועי לייכטמן על טיפולו המסור והמקצועי בתיק התביעה שלי לאורך כל התהליך. הגעתי לפגישה הראשונית עם עו"ד לייכטמן כשאני לחוצה וחוששת מכל המצב שהייתי בו. הוא הקשיב בקשב רב לכל השתלשלות המקרה שלי. הרגיע אותי והסביר לי בסובנות מהי הדרך הנכונה לפעול. בתוף זמן קצר עו"ד לייכטמן הגיש את כתב התביעה וזירז את כל התהליך שבא בעיקבותיו. בכל שלב שפעל הוא יידע אותי על כך והסביר לי מה הולך לקרות. במידה והיו לי שאלות הוא תמיד היה זמין לענות לי. לאורך כל הדרך הוא היה אנושי ונעים ובהחלט שינה את המחשבה שלי על עורכי דין. אני ממליצה בחום על שירותיו ויודעת שאם חלילה אזדקק שוב לעו"ד לא אחשוב פעמיים ואפנה אליו שוב.
Ira Agranat
Ira Agranat
17.05.2019
קרא עוד
ברצוני להודות לעו"ד רועי לייכטמן על טיפול מסור ונכון בתביעת נזיקין הקשורה לת. דרכים שעברתי. מדובר בעו"ד מקסים. מקצועי מאוד (ידע וניסיון רב בעולם הביטוח) ולא פחות חשוב אנושי ונעים, הטיפול היה זריז מעבר לכל הציפיות. שוב תודה גדולה 😊 ממליצה בחום !!!
Avihay Doron
Avihay Doron
08.08.2018
קרא עוד
שירות מדהים ! תוצאות אפילו עוד יותר !
Ofir Seidner
Ofir Seidner
04.01.2019
קרא עוד
טיפול ושירות מהמעלה הראשונה.
Mor Atia
Mor Atia
28.05.2018
קרא עוד
משפטן מהמוכשרים בארץ , אלוף אמיתי ! מאוד מומלץ !!
Hila Edri
Hila Edri
04.01.2019
קרא עוד
מקצועי יצירתי ואנושי ! עורך דין מוביל בתחומו !
Roey Cohen
Roey Cohen
24.05.2018
קרא עוד
רועי לייכטמן הינו עורך דין מהשורה ה-1 ובעל יכולות משפטיות יוצאות דופן. כמו גם בעל ניסיון עשיר ומרשים. כל זאת , מבלי לגרוע מעצם היותו אדם טוב ונעים ונוח לבריותץ מומלץ לכל דיכפין לשאול, להתייעץ ולהתרשם ואף לשכוא את שירותיו
Aviv Albonher
Aviv Albonher
04.01.2019
קרא עוד
קודם כל מיקצועיות ואמינות. ובנוסף מגיע קשר אישי חם ויכפתיות ....
Yoel Padel
Yoel Padel
09.05.2018
קרא עוד
רועי עומד בלו"ז שנקבע (מלבד סיטואציות שאין תלויות בו) אמין. ישר. עומד במילתו. מומלץ בחום !!!!
Hanan Harush
Hanan Harush
24.05.2018
קרא עוד
יש יותר מחמישה כוכבים ??? אלוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף
Kobi Fogel Shashouaua
Kobi Fogel Shashouaua
24.05.2018
קרא עוד
ממליץ על רועי בחום, מקצועי, הוגן, שירותי. יש על מי לסמוך !
מירי לייכטמן
מירי לייכטמן
מירי לייכטמן
קרא עוד
מצויין !
הקודם
הבא

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: