עורך דין עובדים זרים

כדאי לדעת

במה שונה העסקת עובד זר מעובד ישראלי? למה צריך לשים לב כאשר אנו מעסיקים עובדים זרים? ומדוע בכלל צריך עורך דין העוסק בעובדים זרים?

מבחינות רבות מאד העסקת עובד ישראלי תהיה פשוטה יותר מעסקת עובד זר, יחד עם זאת, לעתים קשה עד בלתי אפשרי לאתר עובדים ישראליים לתפקידים מסוימים, ולפיכך נותרה האפשרות של העסקת עובד זר.

ואולם החלטה על זהות העובד היא החלטה הטומנת בחובה משמעויות משפטיות רבות וכדאי שלא תתפסו לא מוכנים.

העסקת עובד זר  מצריכה מהמעסיק לברר ראשית את מעמדו של העובד הזר ולחלופין להוציא עבורו היתר ואשרה.

הסוגייה השנייה והמורכבת לא פחות, עניינה בזכויות ובחובות שיש למעסיק של עובדים זרים.

ולבסוף הסוגייה השלישית – הקשורה במיסוי על העסקת עובדים זרים.

אז את מי בעצם מותר לנו להעסיק?

ישנם מספר סוגי עובדים זרים שהעסקתם מותרת בישראל:

עובדים זרים בתחום הסיעוד, עובדים זרים בתחום החקלאות, עובדים זרים בתחום הבניין, מסתננים ומבקשי מקלט, מומחים זרים וכן אזרחים זרים שונים השוהים בישראל כדין ומחזיקים באשרת עבודה. כך לדוגמא בני זוג זרים לאזרחים ישראליים, יחזיקו על פי רוב באשרות שהייה ועבודה והעסקתם תהיה מותרת, אך רק לאחר בירור.

היזהרו שלא לעבור על החוק !

העסקת עובדים זרים טומנת בחובה אף סיכון ממשי וכבד ככל שהיא נעשית שלא כדין. חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 קובע סנקציה מנהלית למי שמעסיק עובדים זרים שלא כדין, ללא אשרה או ללא היתר.

העסקה שלא כדין עלולה להיגמר בכתב אישום פלילי, ובקנסות גבוהים ביותר הנעים בין עשרות למאות אלפי שקלים.

אם התחלתם בתהליך העסקה ומתנהל כנגדכם הליך מנהלי או פלילי אתם מוזמנים לפנות לייעוץ עם עורך דין ללא התחייבות- קישור.

תהליך העסקת כל אחד מסוגי העובדים הזרים דורש הליך שונה בתכלית ויש דגשים שונים שיש לשים לב אליהם. כך לדוגמא על מנת להעסיק בן זוג לאזרח ישראלי יש צורך בבירור קיומה של ויזה לשהייה ועבודה בישראל וכן לוודא את תוקפה של האשרה.

על מנת להעסיק מבקשי מקלט יש לבדוק קיומה של אשרת שהייה בתוקף וכן לוודא כי אשרה זו אינה כוללת הגבלה על עבודה. בעניין זה יש לשים לב לכך שאשרותיהם של מסתננים ומבקשי מקלט רבים מבהירות כי האשרה אינה מהווה אישור עבודה, ואילו אצל אחדים נכתב איסור מפורש לעבוד.

על מנת להעסיק עובד זר בסיעוד יש להוציא היתר להעסקה דרך המוסד לביטוח לאומי או רשות האוכלוסין וההגירה ולאחר מכן להירשם בלשכת סיעוד אשר דרכה יותאם עובד ותקושר אשרתו להיתר המעסיק.

העסקת עובד זר בתחום הבניין אפשרית אך ורק דרך התאגידים הזרים שזכו במכרז.

ועוד ועוד.

כאשר הסנקציה על העסקת עובד זר לא חוקי היא כה כבדה וכאשר קשה עד בלתי ניתן למצוא את הדרך בסבך החוקים והתקנות, אנו ממליצים על פניה לעורך דין עובדים זרים על מנת להבין את חוקיות ההעסקה, להסדיר מעמדו של העובד וכן להתמודד עם קנסות וכתבי אישום ככל שנמצא בביתכם או בעסקכם עובד זר לא חוקי.

לפיכך נמליץ על פניה לייעוץ עם עורך דין המתמחה בעסקת עובדים זרים טרם ההעסקה, על מנת לבצעה בהתאם לדין ותוך שמירה על הוראות החוק.

מה עלינו לשלם לעובדים הזרים?

עובד זר זכאי לכלל תנאי המינימום המובטחים בחוק לתנאים ישראליים. הוא זכאי לפנסיה, קרן פיצויים, להבראה, ימי חופשה, חגים ושעות נוספות. וכן להסכם עבודה ורישום מסודר של מלוא התשלומים, החופשים והיקפי העבודה.

יחד עם זאת גם כאן, לעובדים זרים שונים ישנם הסדרים ספציפיים שונים שמוטב להכיר בטרם התחלת העסקה.

כך לדוגמא מעסיק המעסיק מסתננים, חייב בהפקדת פקדון לקרן פקדון ברשות האוכלוסין וההגירה. הקרן, בגובה 16% משכרו של העובד מחליפה את ההפרשות בהם חייב המעסיק לקרן הפנסיה והפיצויים.

דוגמא נוספת להסדר ספציפי הוא בעניין עובדים זרים בתחום הסיעוד, אשר אינם זכאים לשעות נוספות עבור מגוריהם ועבודתם בביתו של המעסיק.

דוגמא שלישית היא בעניין מומחים זרים, אשר הנוהל מחייב בעניינם תשלום של כפל השכר הממוצע במשק.

נוסף על החובות המתוארות ישנן חובות רוחביות הנוגעות להעסקתם של כלל העובדים הזרים.

ראש וראשונה חייב מעסיק לערוך ביטוח רפואי פרטי על חשבונו לעובד הזר. אי עריכת ביטוח רפואי, אף הוא מהווה עבירה מנהלית ועלול לגרור כתב אישום פלילי.

כן חייב מעסיק לספק לעובדיו מגורים הולמים והתקנות אף מגדירות את גודלם ותכולתם של המגורים.

לצד חובות אלה קובעות התקנות ניכויים מותרים משכרו של העובד. נבהיר כבכר עתה: ככל שהחלטתם על ניכויים כלשהם יש לעגנם בהסכם עבודה בצורה מפורשת ומספקת, שאחרת תהיו חשופים לתביעות על אי תשלום שכר מינימום. הניכויים האפשריים הם בגין חלק מהביטוח הרפואי, השתתפות בהוצאות מגורים, השתתפות בהוצאות כלכלה, חלקו של העובד בקרן הפנסיה, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

כפי שניתן לראות, אף בעניין זה קיים סבך של חוקים, תקנות ונהלים אשר הפרת כל אחד מהם עלול לחשוף את המעסיק לתביעה או לכתב אישום. מנגד הכרת הדין יכולה לחסוך למעסיק עד כדי רבע משכרותו של העובד וכן למנוע ממנו עלויות נלוות על תביעות, אישומים וקנסות.

התייעצות עם עורך דין עובדים זרים לפני תחילת העסקה יכול לסייע לכם בהכנת הסכם עבודה מסודר שיגן אליכם מפני פגיעה בחוקי המגן, תביעות, קנסות וכתבי אישום. כמו כן, עורך דין עובדים זרים יכול לסייע לכם גם לאחר תחילת העסקה ולספק לכם חוות דעת בעניין חוקיות עבודתו של העובד הזר ותחשיב לעניין הזכויות המגיעות לו.

ומה בעניין מיסוי על העסקת עובדים זרים?

עובדים זרים חייבים בתשלום מס הכנסה ככל עובד אחר וכן זכאים לנקודות זיכוי מסוימות.

עובדים רבים המשתכרים שכר מינימום אינם חייבים בתשלום מס הכנסה וזאת מן הטעם שנקודות הזיכוי להם הם זכאים פוטרות אותם מתשלום. אך יש לשים לב לעניין זה ככל שכרו של העובד הזר גבוה יותר.

נוסף על המס הרגיל ישנו היטל עובדים זרים החל על מעסיקים ומחייב תשלום של 20% משכרו של העובד הזר לרשות המיסים.

נציין כי התשלום האמור הוא כללי וכי ישנם פטורים רבים לקבוצות עובדים ספציפיות. כך לדוגמא עובדים סיעודיים ועובדי חקלאות אינם חייבים בהיטל האמור, עובדים שהם תושבי ישראל פטורים מתשלום ההיטל, אך ההגדרה לעובד כזה מחייבת ייעוץ משפטי, ועובדים בתחום הבניין והתעשייה יהיו חייבים בהיטל בגובה 15% ולא 20%.

כפי שניתן לראות אף כאן אין הסדר אחיד ולעיתים כאמור, על ההיטל עלול להתווסף פקדון מסתננים.

על מנת למצוא את הדרך בסבך, להימנע מסיכונים מיותרים ולפעול בהתאם לכל הוראות החוק אנו ממליצים על פניה לעורך דין הבקיא ומכיר את כלל ההשלכות הקשורות בהעסקת עובדים זרים ובמפגש בין דיני העבודה, דיני המעמד בישראל, המיסוי והעבירות המנהליות. לכן לא די בפניה לעורך דין העוסק בדיני עבודה ואנו נמליץ על פניה לעורך דין עובדים זרים היודע לתת מענה לכלל הצרכים במקום אחד.

ליצירת קשר ניתן להשאיר פרטים.

נושאים נוספים

נפגעתי בעבודה, מה עושים?

הבנת פציעות במקום עבודה לפני שנעמיק בצעדים שיש לנקוט לאחר פציעה במקום העבודה, בואו נבין תחילה את הסיכויים לכך. על פי נתוני משרד הכלכלה הישראלי,

קרא עוד »

פיטורי עובדת בהריון

השוני המובנה בין גברים לנשים הביא את המחוקק לחוקק חוק מגן אשר אמור לקדם שוויון זכויות בעבודה ולמנוע ככל הניתן פגיעה בנשים באחת התקופות הרגישות

קרא עוד »

עורך דין עובדים זרים

במה שונה העסקת עובד זר מעובד ישראלי? למה צריך לשים לב כאשר אנו מעסיקים עובדים זרים? ומדוע בכלל צריך עורך דין העוסק בעובדים זרים? מבחינות

קרא עוד »

שימוע לפני פיטורים

הליכי פיטורים הם אף פעם לא נעימים לאף אחד מהצדדים. החוק אינו מגדיר כיצד יש לעשות זאת, ובארגונים קטנים, אך לא רק, נתקלים מעסיקים רבים

קרא עוד »

זכויות עובדים

ייצוג בתביעות עבודה למשרדנו נסיון עשיר בייצוג עובדים בתביעות נגד מעסיקיהם ואנו מתמחים בניהול תביעה מהירה ואגרסיבית תוך הקפת מלוא הזכויות המגיעות לעובד מכוח חוקי

קרא עוד »

זכויות מעסיקים

העסקת עובדים זרים להעסקת עובד זר אם בתחום הסיעוד, הבניין או החקלאות ואם בכל תחום אחר ישנן השלכות השונות במידה רבה מהעסקת עובד ישראלי. על

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: