פיטורי עובדת בהריון

כדאי לדעת

השוני המובנה בין גברים לנשים הביא את המחוקק לחוקק חוק מגן אשר אמור לקדם שוויון זכויות בעבודה ולמנוע ככל הניתן פגיעה בנשים באחת התקופות הרגישות של חייהן – הריון ולידה.

הסיבה לרגישות הרבה היא הסיכויים הנמוכים למצוא עבודה חלופית בתקופת ההריון, והאפשרות שבשל תקופת העבודה הקצרה ימנעו מהעובדת דמי חופשת לידה מהמוסד לביטוח לאומי. 

חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 כולל עוד מנגנוני הגנה רבים ומגוונים. אך בראשן ניצבת ההגנה על נשים בהריון ולאחר לידה בתחום התעסוקה. 

החוק קובע איסור מוחלט על פיטורי עובדת בשל הריונה. 

עוד קובע החוק איסור על פיטורין של אישה בהריון המועסקת חצי שנה ויותר אצל אותו מעסיק אף אם הפיטורין אינם קשורים כלל לעובדת היותה של העובדת בהריון. 

על מנת לפטר עובדת כזאת נדרש המעסיק לקבל היתר מהממונה על עבודת נשים. נבהיר כי ככל שמתברר כי הפיטורין הם בשל היות העובדת בהריון הממונה אינו מוסמך לתת  היתר. אך גם אם הפיטורים אינם קשורים להיות העובדת בהריון, עדיין כלל לא בטוח שינתן ההיתר המבוקש.  

מה כולל האיסור על פיטורי עובדת בהריון?

האיסור הוא על כל תקופת ההריון וכן על החודשיים שלאחר החזרה מחופשת הלידה. ככל שמבקש המעסיק לערוך שימוע ולפטר את העובדת, הדבר יעשה לאחר תום החודשיים המוגנים. ממועד זה תספר גם תקופת ההודעה המוקדמת. 

האיסור על פיטורין הוא בין שידע המעסיק כי העובדת בהריון ובין שגילה על כך רק במועד השימוע או הפיטורים. 

מה צריכה לעשות עובדת המבקשת ליהנות מהגנת החוק? 

עובדת המצויה בהליכי שימוע ופיטורין חייבת להציג למעסיקה מסמך רפואי המעיד על הריונה. אכן בחודשים הראשונים ועד לחודש החמישי להריון אין חובה על העובדת לגלות למעסיק על הריונה. ואולם ככל שהעובדת מפוטרת ורוצה להנות מהגנת החוק חלה עליה החובה לדווח למעסיקה על ההריון. 

האישור הרפואי יכול להיות מרופא הנשים או רופא המשפחה, אך עליו להיות מובן לכל מי שקורא, אף אם אינו רופא. כך למשל נפסק כי בדיקת דם המעידה על הריון אינה אישור מספק, משום שאין לצפות ממעסיק שידע לקרוא את המסמך הרפואי האמור. 

כמו כן, וככל שחושדת העובדת כי היא מפוטרת בשל הריונה, רצוי שתאסוף תימוכין לחשדותיה.

פרט לכך לא צריכה לעשות העובדת דבר. עובדות רבות המיידעות את המעסיק אודות זכויותיהן מכוח החוק, המעדכנות אותו בפסיקה רלוונטית והדורשות את זכויותיהן, לעיתים ימצאו עצמן יוצאות נפסדות. כך למשל יכול המעסיק לא לפטר את העובדת, אך למנוע ממנה לקיים שגרת עבודה רגילה ומיד בתום התקופה המוגנת תפוטר העובדת ממילא. כלומר יתכן שיידוע המעסיק בדבר האיסור בחוק על פיטורי עובדת בהריון ייגרמו לו להזהר זהירות יתר אך בפועל מיד כשיתאפשר תפוטר העובדת באופן בו לא תיוותר לה לא עילת תביעה ולא עבודה.   

לפיכך וככל שלאחר הצהרת העובדת בדבר הריונה ממשיך המעסיק לנסות לפטרה, אנו ממליצים שלא להמשיך להאבק במעסיק אלא לפנות לייעוץ משפטי

לשיחת ייעוץ ללא התחייבות ניתן להשאיר פרטים כאן. 

מה צריך לעשות מעסיק המבקש לפטר עובדת בהריון?

ראשית לוודא שהרצון לפטר את העובדת אינו קשור בהריונה או בהורות המתקרבת. 

ככל שההחלטה היא מקצועית, או שהיא קשורה בסגירת העסק או בצמצומי עובדים ניתן לפנות לממונה על עבודת נשים בבקשה מסודרת ובהתאם לנוהל.

אנו ממליצים לפנות לייעוץ משפטי בטרם הפניה לממונה, וזאת כאשר קבלת היתר אינו דבר פשוט כלל ועיקר. 

יש לקחת בחשבון כי פרק הזמן שלוקח ההליך אצל הממונה נע בין חודש וחצי ועד שלושה ואף ארבעה חודשים לעיתים. 

בפרק הזמן האמור על המעסיק להוסיף ולהעסיק את העובדת באותם התנאים ממש בהם הועסקה עובר להחלטה לפטרה. יש להותירה באותו המקום, באותם התנאים ובאותה העבודה, שאחרת רשאית העובדת לתבוע על התעמרות בעבודה ועל הפרת החוק.

ומהי הסנקציה על פיטורי עובדת בהריון?

התשובה כמובן תלויה ברמת ההפרה של החוק. ואולם ככל שפוטרה עובדת מבלי שהתקבל היתר מהממונה על עבודת נשים תהיה זכאית העובדת למשכורת מלאה עבור כל חודשי עבודתה המוגנים בחוק. כך לדוגמא אם פוטרה עובדת בחודש שלישי, היא תהיה זכאית ליתרת ששת החודשים הנוספים להריונה, וכן לחודשיים הנוספים לאחר חופשת הלידה, לזכויות הסוציאליות במהלך חופשת הלידה ולשכר עבור תקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק. 

בשנים האחרונות נוספה מגמה חדשה לתביעות של נשים בגין פיטורים בהריון ובתקופה המוגנת שלאחר חופשת הלידה. נשים רבות תובעות פיצוי מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 האוסר אפליה מכל סוג בעבודה ובין היתר מחמת מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות ועוד ועוד. 

כך בחודש יולי 2020 פסק בית הדין לעבודה בבאר שבע (בסע"ש 45742-03-17‏) פיצוי לעובדת שפוטרה בהריונה בגובה 101,157 ₪ כאשר 12,000 ₪ מסכום זה הוא בגין הוצאות משפט ואילו 50,000 ₪ בגין פיצוי לא ממוני. שאר הסכום ניתן כהחזר על זכויות סוציאליות או שכר שהעובדת היתה אמורה לקבל בתקופת עבודתה. 

במקרה נוסף (סע"ש 14345-04-18 בו דן בית הדין לעבודה בתל אביב בעובדת שפוטרה בעת טיפולי הפוריות שעברה נפסק לתובעת פיצוי בסך 11,373 ₪ כאשר חלקו הארי של הסכום ( 78,783₪) נפסק בגין הפסדי שכר בתקופה המוגנת בחוק. 

 

נסכם: 

תקופת ההריון והלידה הן תקופות רגישות ביותר ביחסי העבודה. על מנת למנוע פגיעה בעובדות בתקופה זאת חוקקו חוקי המגן ובין היתר חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

אכן, ניתן לבקש היתר לפיטורין אף בתקופה זו, אך מדובר בהליך לא פשוט הכורך בחובו בחינה מדוקדקת של יחסי העבודה והאילוצים אשר הובילו לפיטורים. 

פיטורי עובדת בהריון עלולים להוביל לפסיקת פיצויים בגובה עשרות ואף מאות אלפי שקלים, והכל בהתאם לנסיבות הרלוונטיות, לחומרת ההפרה, לגובה שכרה של העובדת ולנקודת הזמן בה פוטרה. לכן אנו מציעים הן לעובדות והן למעסיקים המצויים בהליך פיטורי עובדת בהריון להתייעץ עם עורך דין המבין ומתמצה בתחום וזאת בטרם שנעשתה כל פעולה אחרת. 

לקביעת פגישת ייעוץ והשארת פרטים- לחץ כאן. 

נושאים נוספים

נפגעתי בעבודה, מה עושים?

הבנת פציעות במקום עבודה לפני שנעמיק בצעדים שיש לנקוט לאחר פציעה במקום העבודה, בואו נבין תחילה את הסיכויים לכך. על פי נתוני משרד הכלכלה הישראלי,

קרא עוד »

פיטורי עובדת בהריון

השוני המובנה בין גברים לנשים הביא את המחוקק לחוקק חוק מגן אשר אמור לקדם שוויון זכויות בעבודה ולמנוע ככל הניתן פגיעה בנשים באחת התקופות הרגישות

קרא עוד »

עורך דין עובדים זרים

במה שונה העסקת עובד זר מעובד ישראלי? למה צריך לשים לב כאשר אנו מעסיקים עובדים זרים? ומדוע בכלל צריך עורך דין העוסק בעובדים זרים? מבחינות

קרא עוד »

שימוע לפני פיטורים

הליכי פיטורים הם אף פעם לא נעימים לאף אחד מהצדדים. החוק אינו מגדיר כיצד יש לעשות זאת, ובארגונים קטנים, אך לא רק, נתקלים מעסיקים רבים

קרא עוד »

זכויות עובדים

ייצוג בתביעות עבודה למשרדנו נסיון עשיר בייצוג עובדים בתביעות נגד מעסיקיהם ואנו מתמחים בניהול תביעה מהירה ואגרסיבית תוך הקפת מלוא הזכויות המגיעות לעובד מכוח חוקי

קרא עוד »

זכויות מעסיקים

העסקת עובדים זרים להעסקת עובד זר אם בתחום הסיעוד, הבניין או החקלאות ואם בכל תחום אחר ישנן השלכות השונות במידה רבה מהעסקת עובד ישראלי. על

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: