כיסוי למקרה שיגרם נזק

אם תרכוש כיסוי למקרה שיגרם נזק ברשלנותך יתכן ותדחה מאחר שאתה רשלן
נוסח הכותרת אולי מבלבל אך מבטא מצב אבסורדי בו לעיתים, קרובות מדי, מנסות חברות הביטוח לחמוק מאחריות ומתשלום תוך ניסיון להיבנות מסעיפים ותתי סעיפים החבויים בפוליסות שמכרו ובחוקים שונים אשר רחוקים מעיני הציבור. בפרשה כאן התעקשה חברת הביטוח להכניס תנאים שאף לא היו קיימים בפוליסת הביטוח שהיא מכרה וכך לדחות את הכיסוי הביטוחי.

בשנת 2015 פגע נהג (שהורשע אח”כ בנהיגה בהיותו שיכור) בשני רכבים. בעלי הרכבים שנפגעו הגישו תביעה בגין נזקיהם אולם הכשרה חברה לביטוח שביטחה את הנהג הפוגע, טענה להיעדר כיסוי ביטוחי הואיל והמבוטח שנהג ברכב הפוגע היה תחת השפעת אלכוהול.

לדידה של הכשרה, אין הבחנה בין נהיגה תחת השפעת סמים מסוכנים שמחורגת בפוליסה לבין נהיגה תחת שתית אלכוהול. כמו כן, לשיטתה נהיגה תחת שתית אלכוהול כמוה כמעשה בכוונה לגרימת התאונה ולכל הפחות יש להפחית מהפיצוי המגיע לנהג בשל אשם תורם שגרם לתאונה בגין רשלנותו הרבתית.

בית המשפט השלום שדן במקרה, דחה את טענת חברת הביטוח הואיל וחריג של נהיגה תחת השפעת אלכוהול אינו נכלל במסגרת הפוליסה התקנית.

במאמר מוסגר, הסביר בית המשפט כי בישראל יש סטנדרט מינימלי הקובע כיצד ינוסחו ומה יכללו פוליסות ביטוח לרכב (תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוסה לביטוח רכב פרטי), התשמ”ו-1986).  

חברת הביטוח ערערה למחוזי וכשזה דחה את הערעור המשיכה וערערה לעליון.

כבוד השופטת יעל וילנר (עליה הצטרפו בהסכמה כבוד השופטים יצחק עמית ודוד מינץ) עשתה סדר בפסיקה וקבעה הלכה מחייבת תוך התייחסות לשלוש טענות שהעלו על ידי הכשרה חברת הביטוח.

“הפוליסה התקנית” מיועדת להגן על ציבור המבוטחים והפוליסה הינה חלק ממארג של חוקי צרכנות מובהקים שנועדו לאזן את חוסר השוויון האינהרנטי השורר בין חברות הביטוח למבוטחים.

יש לפרש חוקים כפי לשונם, בחירתו של המחוקק שלא להכניס אלכוהול לפוליסה התקנית הינה בחירה מודעת ומתוכננת. אילו רצה המחוקק להכליל אלכוהול הוא היה רושם זאת במפרש כי שעשה בחוקים אחרים כגון:

  • סעיף 64ב לפקודת התעבורה: “מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן..”
  • תקנה 169ב(ג) לתקנות התעבורה: “…יראו אדם שיכור אם הוא נתון תחת השפעה של סמים משכרים או מסכנים או אם ריכוז האלכוהול אצלו עולה על המידה הקבועה.”
  • סעיף 19(א) לחוק הנהיגה הספורטיבית ועוד.

על כן, נקבע כי אין לצמצם את חבות המבטחת ואין לראות בנזק לו גורם נהג הנתון להשפעת אלכוהול כמוחרג מגדר הכיסוי הביטוחי.

עוד נקבע כי יש לדחות את הטענה של הכשרה חברת הביטוח שנהיגה תחת השפעת אלכוהול עולה כדי “כוונה” כהגדרת סעיף 26 לחוק חוזה ביטוח. כוונה משמעותה שפעולתו של המבוטח הייתה מכוונת לגרום לתוצאה, שהוא מעניין בקרות מקרה הביטוח. למשל הצתה מכוונת לשם קבלת דמי ביטוח. בהלכה בעניין רוזצוויט (ע”א 2016/00) הסתפקו “בידיעה בדרגה גבוהה של הסתברות שייגרם מקרה הביטוח, שקולה אף היא לכוונה הפוטרת את המבטח מחבותו.” מאחר שהכשרה חברה לביטוח לא הוכיחה, שהנהג צפה את התרחשות התאונה ברמת הסתברות גבוהה: “שהנהג הנוהג תחת השפעת אלכוהול יודע, או למצער עליו לדעת, כי התרחשותה של תאונה היא עניין צפוי וודאי.” הרי שטענתה נדחתה.

כמו כן, הטענה של הכשרה חברה לביטוח שביקשה להפחית את הפיצוי לחלוטין ו/או באופן יחסי מכוח דוקטרינת “אשם התורם” גם במקום בו התנהגות של המבוטח מהווה רשלנות או רשלנות רבתי לא התקבלה. הפוליסה נועדה להגן על המבוטח גם מפני רשלנותו שגרמה לאירוע הביטוח (לתאונה) ושאין התניה מפורשת המחייבת את המבטח לנהוג בזהירות לא ניתן לאחר שקרה מקרה ביטוח להכניס לפוליסה תנאים חדשים כמו “חובת זהירות מטעם המבוטח”. התרשלות המבוטח שתגרום לתאונה הינה סיכון צפוי שלוקחת על עצמה חברת ביטוח בתמורה לקבלת תשלום פרמיה (דמי ביטוח). שלילה או הפחתת הפיצוי בשל רשלנות (רגילה או רבתי) מרוקנת מתוכן את תכלית דיני הביטוח. בהתאם נקבע “אין לעשות כן במקרה בו הצדדים לא כללו התניה מפורשת בפוליסה לפיה על המבוטח חלה חבות זהירות.”

לאור האמור לעיל, בית המשפט העליון קבע כי “חרף העובדה שהמשיב נהג תחת השפעת אלכוהול בעת שאירעה התאונה, אין לפטור את המבטחת מחבותה כלפיו.”

באופן אישי אבקש להדגיש שלדעתי יש לטפל ברעה החולה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול במלוא חומר הדין במשור הפלילי ולהקיא את התופעה הזאת מחברתנו, אך אני סבור שאין בכך כדי לאפשר לחברת הביטוח ליהנות מכספי ציבור המגיעים למבוטחים. טוב לטעמי שבית המשפט העליון הגביל את כוחן של חברות הביטוח שמנסות בדרכים שונות ומאוד יצירתיות להכניס חריגים והתניות לפוליסת ביטוח לאחר קרות האירוע הביטוחי ולאחר שקיבלו את תשלומי הפרמיות (דמי הביטוח) מהמבוטחים השונים, אז נזכרות למצוא סיבות מדוע אינן צריכות לשלם את הפיצויים הנדרשים.

אם גם אתם סבורים שתביעתכם נדחתה שלא כדין, באפשרותכם להתייעץ עם משרדנו ללא התחייבות.

שמרו על החוק ועל בריאותכם וסעו בזהירות.

נושאים נוספים

נזקי רכוש עקב שריפה

ידע וניסיון בהתנהלות באירוע של שריפה יכול לעשות את כל ההבדל בין התדרדרות למשבר כלכלי לחזרה מהירה ויעילה לשגרת החיים חרף אירוע השריפה. אנו משקיעים

קרא עוד »

נזקי רטיבות מהשכן

הבניה העירונית מתבססת בעיקרה על בנייני מגורים ורבי קומות. כאשר דירות המגורים בנויות בסמיכות האחת לשניה, מעל או מתחת לדירות השכנים, זהו רק עניין של

קרא עוד »

עורך דין נזקי רכוש

תחום נזקי רכוש הינו רחב וכולל התייחסות למקרים בהם נגרמו לאנשים נזקים לרכוש בשל אשמה או רשלנות של צד שלישי. נזקי רכוש יכולים להתרחש לרכב,

קרא עוד »

נזקי איטום

אנשים רבים בקרב הציבור, שבבעלותם דירת מגורים, רוכשים ביטוח דירה מקיף, המעניק כיסוי כספי מפני נזקים עתידיים למבנה ולרכוש ונותן להם תחושת ביטחון ושקט נפשי,

קרא עוד »

עו”ד לנזקי מים

מצבים של נזילת או דליפת מים מצנרת הדירה או הבניין, הינם שכיחים, בלתי נעימים ועלול להוביל לנזקים כבדים לתשתית הדירה ולרכוש. נזקי צנרת מתייחסים לדליפות

קרא עוד »

עו”ד נזקי צנרת

אם חיפשתם עו”ד לנזקי צנרת הרי שאתם סובלים ככל הנראה מרטיבות, עובש, טפטוף, התנפחות הקירות, קילוף הצבע, הצפת הדירה או הרס תכולתה ואולי אתם סובלים

קרא עוד »

תביעה בגין נזק שטפון

מדינת ישראל סובלת ממחסור במים, ועדיין בכל שנה נפגעים מאות בתים בישראל כתוצאה מאירועי גשם חריגים. כשמוסיפים לזה את אלפי מקרי “השיטפון” שנגרמים בבתים בישראל

קרא עוד »

תביעות נזיקין כלליות

תביעות נזיקין כלליות הן הדרך בה אנשים שמרגישים שנגרם להם נזק יכולים לקבל פיצוי על הפגיעה בהם. המטרה של תביעות נזיקין היא כפולה, גם להוכיח

קרא עוד »

התייחסות לפסק דין

כיצד בית המשפט העליון התייחס לפסק דין של בית המשפט השלום שקבע: אין זה רלוונטי שלא קבלתם את הפוליסה מחברת הביטוח, אתם הייתם צריכים לדעת

קרא עוד »

רכב עם אחריות

מרשתנו קנתה רכב מחברת אוויס עם אחריות. עברו כמה חודשים ומרשתנו אבחנה בתקלה במנוע.חברת אוויס קבלה אחריות על הרכב והסיעה את הרכב במסגרת התיקון. במהלך

קרא עוד »

רכישת ביטוח אחריות

“ביטוח אחריות לצד שלישי” שרובנו רוכשים לביתנו, לעסק, לרכבנו ועוד, מזרימים סכומי עתק לחברות הביטוח. הציפייה שלנו שעבור סכום הביטוח שאנו משלמים, נקבל כיסוי למקרה שאם

קרא עוד »

תביעת נזיקין

בחיי היומיום אנו נתקלים במגוון רחב של סיטואציות, בהן אנו סובלים מנזקים שונים לגוף, לנפש או לרכוש, כתוצאה מרשלנות או עוולה אחרת שבוצעה על ידי

קרא עוד »

כיסוי למקרה שיגרם נזק

אם תרכוש כיסוי למקרה שיגרם נזק ברשלנותך יתכן ותדחה מאחר שאתה רשלןנוסח הכותרת אולי מבלבל אך מבטא מצב אבסורדי בו לעיתים, קרובות מדי, מנסות חברות

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: