ביטוח לאומי

במהלך חיינו אנו נדרשים לשלם תשלומים חודשיים למוסד לביטוח לאומי מתוך רציונל למדיניות רווחה שנועדה לייצר רשת הגנה לכלל הציבור לשעת צרה. אולם אנו ערים לכך שדווקא כשהאזרח במצוקה ונזקק לממש את זכאותו מהמדינה, הוא נתקל בבירוקרטיה ובהליכים משפטיים מורכבים.

חשוב לדעת שלמדינה גופים רבים מהם זכאי הציבור לקבל זכויות, לדוגמא:

ענף ילד נכה- מיועד לסייע ולהפחית מעומס שיש למשפחות שמגדלות ילד עם נכות המוגדרת בתקנות כגון:

  • ילד הזקוק לטיפול רפואי מיוחד (למשל עירוי אחת לחודש, טיפול קבוע בדיאליזה, הזנה תוך ורידית או בזונדה, דחף בלתי נשלט לאכילה, טיפול בחמצן במרבית שעות היום, טיפול והשגחה בשל שבירת עצמות פתולוגיות או בשל דלקות כרוניות ועוד) בשל מחלה כרונית ונזקק לטיפול רפואי המוגדרים בתוספת הראשונה לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש”ע- 2010.
  • ילד מעל גיל 3 שתלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום כתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי הנובע ממחלה, תסמונת, תאונה או מום מלידה (יש לשים לב שמרבית פוליסת הסיעוד הפרטיות מחריגות מום מולד).
  • ילד עם ליקוי מיוחד (למשל תסמונת דאון, אוטיזם, עיכוב התפתחותי, ליקוי חמור בראיה או בשמיעה) המוגדר בתוספת השנייה לתקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש”ע- 2010.
  • ילד שזקוק להשגחה קבועה של הזולת בשל ליקוי, מחלה כרונית, בעיית התנהגות או הבנה לקויה וגילו מעל 3 חודשים.
  • ילד הזקוק לטיפול רפואי קבוע שבגינו אינו מסוגל להשתתף במסגרת החינוכית והורהו נמצא עמו ונוטל חלק בטיפול בילד.

חשוב לדעת כי מעבר לזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, יתכן שילדיכם זכאי לתגמולי ביטוח מכוח פוליסת הסיעוד.

ענף נכות כללית- מיועד למי שעבר את גיל 18 וטרם הגיע לגיל פרישה וכושרו להשתכר ירד בלפחות 50% בשל ליקוי גופני, שכלי או נפשי ממחלה, תאונה או ממום מלידה. יש צורך להוכיח כי השכר אינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק (נכון לשנת 2018).

בנוסף, יש צורך שועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי תקבע את הנכות הרפואית ב-60% לפחות מליקוי אחד או 40% נכות מכמה ליקויים כאשר אחד מהם הינו בשיעור של 25% לפחות.

חשוב לדעת שמעבר לזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, יתכן שיש לכם זכאות מכוח פוליסת הביטוח שברשותכם (אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות, תאונות אישיות ועוד).

ענף נפגעי עבודה- מיועד לנפגעים בעבודה כתוצאה ממחלה (מחלת עור, התקף לב שנגרם מוויכוח חריג בעבודה, ליקוי שמיעה, פגיעות מיקרו טראומה כגון תסמונת התעלה הקרפלית) או מתאונה (תאונת דרכים, נפילה מגובה, פגיעה מציוד במהלך העבודה) שנגרמה מהעבודה (לרבות בדרך מהבית לעבודה או בדרך מהעבודה הביתה).

נפגע העבודה זכאי לפיצוי על אובדן הכנסה בדרך של דמי פגיעה לתקופה של עד 90 ימים. לאחר מכן, הנפגע יהיה זכאי לתשלום באמצעות מענק או תשלומי קצבאות ובלבד שנותרה אצלו נכות לצמיתות כתוצאה מהמחלה או מתאונת בעבודה.

חשוב לדעת שמעבר לזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, יתכן שנפגע העבודה זכאי לפיצוי מהמעביד שלו על פי פקודת הנזיקין, מכוח פוליסת הביטוח (תאונות אישיות, אובדן כושר עבודה ועוד).

ענף סיעוד- מיועד למי שהגיע לגיל פרישה והוא גר בביתו וזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להתהלך בבית, מסוגלת לשלוט על הסוגרים), או שזקוק להשגחה הזולת בביתו.

המוסד לביטוח לאומי זכאי לבחון את זכאותך על ידי בדיקה תפקודית שתערך בביתך באמצעות אחות שתבדוק את מצבך. ישנם מקרים שניתן פטור מהבדיקה התפקודית (הגשת מסמכים רפואיים שמספקים את המוסד לביטוח לאומי, תובע מעל גיל 90 יכול לבקש בדיקה באמצעות מומחה בגריאטריה, עיוור שגר לבד או עם בת זוג סיעודית, תובע שסובל מאי ספיקת כליות ומקבל טיפול דיאליזה). על אף הזכות לפטור, לתובע יש זכות לדרוש בדיקת תפקודית.

הזכאים יכלו לבחור בין מגוון טיפולים כגון: טיפול בביתו, ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, אספקת משדר מצוקה ושירותי כביסה. מי שמעסיק מטפל צמוד יכול לקבל גמלת סיעוד בכסף.

יש לשים לב כי מתן הזכאות תלויה במבחן הכנסות (נכון 1.1.18 הזכאות לא תינתן ליחיד בעל הכנסה גבוהה מ-14,859 ₪ או לזוג בעל הכנסה גבוהה מ-22,289 ₪).

חשוב לדעת שמעבר לזכויות מהמוסד לביטוח לאומי, יתכן שיש לכם זכאות מכוח פוליסת ביטוח הסיעוד שברשותכם שאינה תלויה בגובה הכנסתכם. רבים אינם מודעים לפוליסת הסיעוד שברשותם באמצעות קופת החולים שלהם או באמצעות קולקטיבים אחרים.

פטור ממס הכנסה – מי שנקבע לו נכות רפואית בשיעור של 100% מליקוי אחד או בשיעור של 90% מכמה ליקויים (נכות משוקללת) והנכות הרפואית נקבע לתקופה של 185 יום לפחות, זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרה הקבועה בחוק:

מי שנכותו הוכרה לתקופה ארוכה מ-185 אך לא יותר מ-364 יום, זכאי לפטור עד לגובה הכנסה של 72,960 ₪ (נכון לשנת 2018).

מי שנכותו הוכרה לתקופה ארוכה מ-364 יום, זכאי לפטור עד לגובה הכנסה של 608,400 ₪ (נכון לשנת 2018).
חשוב לדעת שניתן לקבל החזר מס רטרואקטיבי עד לתקופה של 6 שנים מיום הגשת הבקשה לפטור ממס הכנסה.

הנכות הרפואית נקבעת על ידי וועדה רפואית של מס הכנסה, אולם ישנה זכות לבקש לעשות שימשו בקביעת נכות שנערכה בהתאם לחוקים הבאים: חוק הנכים, חוק נכי המלחמה בנאצים, חוק נכי רדיפות הנאצים, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, חוק לפיצוי נפגעי גזזת, חוק הביטוח הלאומי (נכות כללית או נפגעי עובדה).

כפי שראינו המדינה מקנה זכויות רבות לאזרחיה שאינן יודעים בהכרח כיצד לממש את זכויותיהם.

אנו נתקלים בלקוחות שמגיעים למשרדנו לאחר שתביעתם נדחתה וזאת לאחר שפנו תחילה באופן עצמאי או באמצעות חברות למימוש זכויות ולא נעזרו בעו”ד העוסק בתחום, שבאפשרותו לייצג אתכם בפני הוועדות הרפואיות ובוועדות הערר. לעו”ד יש את היכולת המשפטית לשמור על זכויותיכם ובמידת הצורך לתקוף את החלטה הפוגענית עבורכם בפני הערכאות המשפטית המתאימות.

אנו ממליצים לכם לבחון ולברר אודות כל הגורמים המתאים לעניינכם, להקפיד על ניסוח פנייתכם לגורמים הרלוונטיים (מס הכנסה, ביטוח לאומי, משרד הבריאות האפוטרופוס הכללי וכו’) ולהדגיש את הנסיבות והנזקים המזכים אתכם בהטבות ותשלומים מהמדינה.

המלצתנו הינה ברורה וחד משמעית: אל תתמודדו לבד מול הרשויות הציבוריות, ותנו לנו להילחם עבורכם.

צרו קשר ועו”ד רועי לייכטמן יבחן את זכאותכם וייצג אתכם באופן אישי בפני וועדות הרפואיות עד למימוש מלוא הזכויות שלכם מול כל הגורמים הרלוונטיים.

נושאים נוספים

ייפוי כוח מתמשך

עד לאחרונה (בטרם תיקון 18 לחוק שנכנס לתוקף ביום 29,3,16) המענה שניתן לאדם שמצבו המשפטי התדרדר (מחמת קושי שכלי או נפשי) היה מצומצם ומסורבל בירוקרטית,

קרא עוד »

אובדן כושר עבודה

אנו עובדים במהלך חיינו הבוגרים תוך דאגה לפרנסתנו ולפרנסת משפחתנו. מדי חודש בחודשו אנחנו משלמים דמי ביטוח (פרמיות) לחברות הביטוח על מנת לקבל כיסוי למצב

קרא עוד »

תאונות דרכים

כדבר שבשגרה רובנו עושים שימוש יום יומי בדרכים ובכבישים בארצנו, כנהגים, כנוסעים או כהולכי רגל. לעיתים מתרחשות תאונות דרכים בהם מעורבים נפגעים, שסובלים מנזקי גוף, ומתוצאות

קרא עוד »

רשלנות רפואית

כולנו נזקקים מעת לעת לטיפול רפואי במטרה לשמור על בריאותינו, אך לעיתים במהלך הטיפול הרפואי נגרם למטופלים נזק גופני. נזק כזה יכול להתממש בשל פעולה רפואית

קרא עוד »

ביטוח

תביעות ביטוח – חיים/נכות/תאונות אישיות/מחלות קשות/ביטוח חו”ל:כולנו רוכשים ביטוחים במהלך חיינו וזאת על מנת שנוכל לפרוס רשת ביטחון כלכלית למצבים שבהם נקלע למחלה קשה או

קרא עוד »

ביטוח לאומי

במהלך חיינו אנו נדרשים לשלם תשלומים חודשיים למוסד לביטוח לאומי מתוך רציונל למדיניות רווחה שנועדה לייצר רשת הגנה לכלל הציבור לשעת צרה. אולם אנו ערים

קרא עוד »

עורך דין נזקי רכוש

אנו עובדים כל חיינו על מנת לרכוש רכב, לקנות בית, לפתוח עסק וכך צוברים רכוש יקר ערך, אך החיים מזמנים פעמים רבות הפתעות לא נעימות

קרא עוד »

נזקי גוף

לקוחות רבים מגיעים לפתח משרדנו לאחר שנפגעו בשטח ציבורי. אישה הלכה ברחוב נתקלה בבליטה במדרכה ומעדה. ילד שנסע עם אופניו על כביש ונפגע כתוצאה מהיתקלות

קרא עוד »

סיעוד

ביטוח הסיעוד הוא כנראה הביטוח הנמכר ביותר בישראל ולא בכדי. הרצון של כולנו הוא לא להיות לנטל על משפחתנו ועל קרובנו כאשר נהפוך לסיעודיים: במצב דמנטי ו/או

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: