נזקי רטיבות מהשכן

הבניה העירונית מתבססת בעיקרה על בנייני מגורים ורבי קומות. כאשר דירות המגורים בנויות בסמיכות האחת לשניה, מעל או מתחת לדירות השכנים, זהו רק עניין של זמן עד שמפגעים שונים חודרים מדירה אחת למשנתה. 

כך במפגעי רעש, זיהום אוויר, אש וכך בעיקר במצבים של נזקי מים. 

דליפה או נזילת מים מצנרת הבניין או הדירה, הם שכיחים ביותר הן בבניינים ישנים והן בחדשים. דליפת המים מסבה נזקים כבדים ביותר לתשתיות הבית, לרכוש ובמקרים קיצוניים גם לבריאות יושבי הבית. 

במקרים רבים, נזקי הרטיבות אינם באחריותם או תחת יכולת התיקון של יושבי הדירה, ומקורם הוא בדירה העליונה או בדירה הצמודה, ועל כן, האחריות לתיקון נזקים אלו ולפיצוי הניזוקים בשיעור הנזק שנגרם להם תושת על בעלי הדירה ממנה פרצו המים ועל חברת הביטוח מטעמם. 

ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף

בדיקה להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות

כיצד נגרמים נזקי רטיבות מהשכן?

נזקי רטיבות מהשכנים נגרמים לרוב עקב נזק לאיטום, בלאי, חור או נזילה בצנרת הביתית. מאחר שהמים תמיד מחפשים מהו המסלול הפשוט עבורם לפרוץ, פעמים רבות נבחין ברטיבות במקום מסוים כאשר הנזילה בפועל אירעה במקום אחר לגמרי. 

כך יכולים בעלי הבית להבחין ברטיבות בתקרת הדירה, כאשר מקורה הוא בכלל בדירת השכן מלמעלה. נזקי רטיבות מהשכן עלולים לגרום לנזק רב לתשתיות, לרכוש ולבריאות יושבי הבית, כאשר בהתאם לכל המחקרים עובש פוגע במערכת הנשימה ובבריאותם של אלה  המצויים בחשיפה ממושכת אליו. 

פעמים רבות בדירת השכן מבוצע תיקון למקור הרטיבות בצינור שכשל אך לא די בכך כדי לעצור את הרטיבות בדירה שמתחת, וזאת מאחר שעד שלא ייבשו את תשתית החול מתחת לריצוף ובמקרים חמורים יותר עד שלא יחליפו את תשתית החול הרטוב נמשיך לראות את הרטיבות בתקרת הדירה למטה, על אף שמקור הרטיבות בצנרת תוקן כהלכה. 

נזקי רטיבות מהשכן

מה עושים שהרכוש נפגע? כיצד מתמודדים עם חברת הביטוח? קבלו טיפים מעו"ד רועי לייכטמן

 למי יש לפנות בעת הופעת נזקי רטיבות מהשכנים?

במידה שמקור הנזילה הוא בדירתכם, יש לפנות לחברת הביטוח המבטחת את הדירה ובהיעדר ביטוח יש לקרוא לאיש מקצוע שיתקן את הליקויים. זכרו: ככל שהנזילה אינה מטופלת למשך פרק זמן ארוך יותר, כך היא תכלה יותר תשתיות, תפגע ביותר רכוש ותזיק באופן נרחב הרבה יותר. 

לכן המלצתנו היא שככל שהנזילה מצויה באחריותכם – דאגו לטפל בה במהירות הגבוהה ביותר. להרחבה ולכללי אצבע עשה ואל תעשה במקרי נזקי צנרת

ראוי לציין כי אנו נתקלים במקרים רבים בהם חברת הביטוח שולחת אנשי מקצוע מטעמה, ואלה פועלים ברשלנות ולמעשה מגדילים את הנזקים בדירה בשל תיקון לקוי ולא מקצועי.

במקרים רבים הנזילה ועמה נזקי הרטיבות בדירתכם, מקורם למעשה הוא בדירת השכנים הצמודה (מעל או בצמוד לדירתכם). במקרה זה, הטיפול בבעיה מצוי באחריות השכן אשר בשטח דירתו אירעה הנזילה. בדומה גם נשיאה בפיצוי הכספי שנגרם בעקבות נזקי המים יהיה באחריות השכן ממנו פרצו המים או באחריות חברת הביטוח המבטחת אותו, ככל שישנה.

במקרים אחרים יהיה מקור הנזילה ברכוש המשותף ובצינורות השייכים לבית המשותף (צינורות הבניין). כך למשל באחריות לנזילה בצינור הביוב, אשר עובר דרך הדירות השונות, תישא נציגות הבית המשותף, הלוא היא וועד הבית.

לצערנו הרב, התעלמות ואי שיתוף פעולה מצד בעלי הדירות השכנים או מטעם הבית המשותף היא תופעה נפוצה, והיא מותירה את בעלי הדירות שנפגעו מנזקי מים חסרי אונים. 

מה עלי לעשות לאחר שזוהתה רטיבות?

אם מקור הנזילה הוא בנזקי רטיבות מהשכן או בבית המשותף, אנו ממליצים על כמה צעדים פשוטים אשר יצמצמו את היקף הנזק, יזרזו את תיקון הנזילה ויבטיחו קבלת מענה וכיסוי כספי אשר ישיב את המצב לקדמותו. 

הצעד הראשון – בכל מקרה של נזקי רטיבות מהשכן אנו ממליצים על זימונו של איש מקצוע: שרברב או מאתר נזילות אשר יתעדו את הנזקים והרטיבויות ויוכלו לקבוע באופן מקצועי מהו מקור הנזילה. יש לשים לב, במידה והשכן מסרב לאפשר לכם לבדוק את דירתו יש לתעד את הפניה לשכן (ווטסאפ או מייל יכולים לעשות את העבודה)ולעבור לצעד השלישי.

הצעד השני – אם התברר לאחר בדיקת איש מקצוע  כי מקורה של הרטיבות הוא חיצוני לדירה, קרי, בדירת השכן או בבית המשותף, יש לפנות באופן אישי אל הגורם ממנו נוזלים המים לצורך טיפול בבעיה על ידו. נמליץ בחום על פניה בכתב (ווטסאפ או מייל יכולים לעשות את העבודה) וכן על שמירה ותיעוד כלל התכתובות בנושא. 

הצעד השלישי – במידה והשכן מסרב לטפל בבעיית הנזילה והפניות אליו לא עוזרות, נדרשת הגשת תביעה לצו עשה למפקח על רישום מקרקעין. 

אנו נמליץ בחום כי הפניה למפקחת על רישום מקרקעין תיעשה בסיוע עורך דין תביעות נזיקין בעל ניסיון בתחום, וכי לכתב התביעה יצורפו העתקי הפניות לגורם המזיק וכן חוות דעתו של איש מקצוע אשר תעיד על מקור נזילת המים. 

התביעה לצו עשה נועדה לאותם מקרים בהם השכן ממנו פורצים המים או וועד הבית מסרבים לטפל בבעיה, או דוחים את הטיפול בה לאורך זמן בלתי סביר. המפקח על רישום מקרקעין ימנה פעמים רבות מומחה מטעמו, על מנת שזה יקבע כי מקורה של הרטיבות אכן בדירת השכן ובהתאם יתווה את דרך תיקון הנזילה באופן שיביא להפסקת הנזק המתמשך. פרט להוראה לגורם המזיק לתקן את הנזק יפסוק המפקח על רישום מקרקעין הוצאות, אותן יאלץ לשלם הגורם ממנו פרצו המים ואשר על אף פניות אליו לא מצא לנכון לתקן את הנזילות.   

הצעד הרביעי – ככל שנזקי הרטיבות מהשכן הותירו בביתכם רטיבות, עובש או שהזיקו  למבנה ולתכולה, וגם אם שכנכם פעל לתיקון מלא של הנזילה, אתם זכאים לקבלת פיצוי על הנזקים. את התביעה לפיצוי בגין נזקי רטיבות מהשכן נמליץ להגיש לאחר שהנזילה תוקנה במלואה, שאחרת המים ימשיכו לדלוף ולהסב לדירתכם נזקים הולכים וגדלים. לכן הסדר הנכון הוא ראשית הגשת תביעה לצו עשה ותיקון הנזילה או הפיצוץ ורק בשלב השני תביעה לפיצוי ותיקון הנזקים בביתכם.   

ויש גם מסלול עוקף לקבלת הפיצוי:

לאחר סיום התיקון בדירת השכן באמצעות התביעה לצו עשה או בלעדיה, וככל שיש ברשותכם ביטוח דירה נמליץ לפנות באופן מיידי לחברת הביטוח ולדרוש ממנה את הפיצוי לכלל הנזקים בדירתכם. חברת הביטוח תפנה לאחר מכן לשכנכם ותדרוש כי הוא ישיב לה את הכסף, אך הדבר יעשה על ידה ולא על ידכם. 

על פי רוב, וככל שביטוח הדירה שברשותכם כולל את הכיסוי המתאים, פניה לחברת הביטוח תניב לכם פיצוי גדול יותר ותמנע מכם התמודדות עם הליכים משפטיים מול שכינכם או מול נציגות הבית המשותף בקשר לפיצויים המגיעים לכם. אך גם בהליך זה רצוי להיות מיוצגים על ידי עו”ד בעל ניסיון בהתנהלות מול חברות הביטוח בתיקי נזילות, אשר ידע להשיג עבורכם את הפיצוי הגבוהה ביותר ויסייע לכם להשיב את המצב לקדמותו. 

מדוע יש צורך בעו”ד בנזקי רטיבות מהשכן?

בכל מקרה של נזקי רטיבות מהשכן, בין אם יש ברשותכם ביטוח ובין אם אין, מומלץ להסתייע בעורך דין המתמחה בהגשת תביעות נזיקין ובפרט בתחום של נזקי מים

משרדנו בעל ניסיון עשיר ביותר בתביעות נזקי מים מהשכן, נזקי צנרת ונזקי הצפה ועובד בשיתוף פעולה עם טובי המומחים בתחומים השונים הנדרשים על מנת להביא את התוצאה המהירה ביותר ואת הפיצוי הגבוהה ביותר.

נושאים נוספים

העסקת עובד זר ללא היתר

מדיניות ההגירה של מדינת ישראל מצמצמת מאד את האפשרות להעסיק עובדים זרים. על מנת להעסיק באופן חוקי עובד זר נדרש מעסיק להחזיק בהיתר להעסקת עובד

קרא עוד »

פיטורי עובדת בהריון

השוני המובנה בין גברים לנשים הביא את המחוקק לחוקק חוק מגן אשר אמור לקדם שוויון זכויות בעבודה ולמנוע ככל הניתן פגיעה בנשים באחת התקופות הרגישות

קרא עוד »

עורך דין עובדים זרים

במה שונה העסקת עובד זר מעובד ישראלי? למה צריך לשים לב כאשר אנו מעסיקים עובדים זרים? ומדוע בכלל צריך עורך דין העוסק בעובדים זרים? מבחינות

קרא עוד »

שימוע לפני פיטורים

הליכי פיטורים הם אף פעם לא נעימים לאף אחד מהצדדים. החוק אינו מגדיר כיצד יש לעשות זאת, ובארגונים קטנים, אך לא רק, נתקלים מעסיקים רבים

קרא עוד »

זכויות עובדים

ייצוג בתביעות עבודה למשרדנו נסיון עשיר בייצוג עובדים בתביעות נגד מעסיקיהם ואנו מתמחים בניהול תביעה מהירה ואגרסיבית תוך הקפת מלוא הזכויות המגיעות לעובד מכוח חוקי

קרא עוד »

זכויות מעסיקים

העסקת עובדים זרים להעסקת עובד זר אם בתחום הסיעוד, הבניין או החקלאות ואם בכל תחום אחר ישנן השלכות השונות במידה רבה מהעסקת עובד ישראלי. על

קרא עוד »

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: