נזקי רטיבות מהשכן

הבניה העירונית מתבססת בעיקרה על בנייני מגורים ורבי קומות. כאשר דירות המגורים בנויות בסמיכות האחת לשניה, מעל או מתחת לדירות השכנים, זהו רק עניין של זמן עד שמפגעים שונים חודרים מדירה אחת למשנתה. 

כך במפגעי רעש, זיהום אוויר, אש וכך בעיקר במצבים של נזקי מים. 

דליפה או נזילת מים מצנרת הבניין או הדירה, הם שכיחים ביותר הן בבניינים ישנים והן בחדשים. דליפת המים מסבה נזקים כבדים ביותר לתשתיות הבית, לרכוש ובמקרים קיצוניים גם לבריאות יושבי הבית. 

במקרים רבים, נזקי הרטיבות אינם באחריותם או תחת יכולת התיקון של יושבי הדירה, ומקורם הוא בדירה העליונה או בדירה הצמודה, ועל כן, האחריות לתיקון נזקים אלו ולפיצוי הניזוקים בשיעור הנזק שנגרם להם תושת על בעלי הדירה ממנה פרצו המים ועל חברת הביטוח מטעמם. 

כיצד נגרמים נזקי רטיבות מהשכן?

נזקי רטיבות מהשכנים נגרמים לרוב עקב נזק לאיטום, בלאי, חור או נזילה בצנרת הביתית. מאחר שהמים תמיד מחפשים מהו המסלול הפשוט עבורם לפרוץ, פעמים רבות נבחין ברטיבות במקום מסוים כאשר הנזילה בפועל אירעה במקום אחר לגמרי. 

כך יכולים בעלי הבית להבחין ברטיבות בתקרת הדירה, כאשר מקורה הוא בכלל בדירת השכן מלמעלה. נזקי רטיבות מהשכן עלולים לגרום לנזק רב לתשתיות, לרכוש ולבריאות יושבי הבית, כאשר בהתאם לכל המחקרים עובש פוגע במערכת הנשימה ובבריאותם של אלה  המצויים בחשיפה ממושכת אליו. 

פעמים רבות בדירת השכן מבוצע תיקון למקור הרטיבות בצינור שכשל אך לא די בכך כדי לעצור את הרטיבות בדירה שמתחת, וזאת מאחר שעד שלא ייבשו את תשתית החול מתחת לריצוף ובמקרים חמורים יותר עד שלא יחליפו את תשתית החול הרטוב נמשיך לראות את הרטיבות בתקרת הדירה למטה, על אף שמקור הרטיבות בצנרת תוקן כהלכה. 

נזקי רטיבות מהשכן

מה עושים שהרכוש נפגע? כיצד מתמודדים עם חברת הביטוח? קבלו טיפים מעו"ד רועי לייכטמן

ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף

בדיקה להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות

סמן/י את הצורך

ייתכן ומגיע לכם הרבה כסף

בדיקה להערכת סיכויי תביעתך ללא התחייבות

סמן/י את הצורך

 למי יש לפנות בעת הופעת נזקי רטיבות מהשכנים?

במידה שמקור הנזילה הוא בדירתכם, יש לפנות לחברת הביטוח המבטחת את הדירה ובהיעדר ביטוח יש לקרוא לאיש מקצוע שיתקן את הליקויים. זכרו: ככל שהנזילה אינה מטופלת למשך פרק זמן ארוך יותר, כך היא תכלה יותר תשתיות, תפגע ביותר רכוש ותזיק באופן נרחב הרבה יותר. 

לכן המלצתנו היא שככל שהנזילה מצויה באחריותכם – דאגו לטפל בה במהירות הגבוהה ביותר. להרחבה ולכללי אצבע עשה ואל תעשה במקרי נזקי צנרת

ראוי לציין כי אנו נתקלים במקרים רבים בהם חברת הביטוח שולחת אנשי מקצוע מטעמה, ואלה פועלים ברשלנות ולמעשה מגדילים את הנזקים בדירה בשל תיקון לקוי ולא מקצועי.

במקרים רבים הנזילה ועמה נזקי הרטיבות בדירתכם, מקורם למעשה הוא בדירת השכנים הצמודה (מעל או בצמוד לדירתכם). במקרה זה, הטיפול בבעיה מצוי באחריות השכן אשר בשטח דירתו אירעה הנזילה. בדומה גם נשיאה בפיצוי הכספי שנגרם בעקבות נזקי המים יהיה באחריות השכן ממנו פרצו המים או באחריות חברת הביטוח המבטחת אותו, ככל שישנה.

במקרים אחרים יהיה מקור הנזילה ברכוש המשותף ובצינורות השייכים לבית המשותף (צינורות הבניין). כך למשל באחריות לנזילה בצינור הביוב, אשר עובר דרך הדירות השונות, תישא נציגות הבית המשותף, הלוא היא וועד הבית.

לצערנו הרב, התעלמות ואי שיתוף פעולה מצד בעלי הדירות השכנים או מטעם הבית המשותף היא תופעה נפוצה, והיא מותירה את בעלי הדירות שנפגעו מנזקי מים חסרי אונים. 

מה עלי לעשות לאחר שזוהתה רטיבות?

אם מקור הנזילה הוא בנזקי רטיבות מהשכן או בבית המשותף, אנו ממליצים על כמה צעדים פשוטים אשר יצמצמו את היקף הנזק, יזרזו את תיקון הנזילה ויבטיחו קבלת מענה וכיסוי כספי אשר ישיב את המצב לקדמותו. 

הצעד הראשון – בכל מקרה של נזקי רטיבות מהשכן אנו ממליצים על זימונו של איש מקצוע: שרברב או מאתר נזילות אשר יתעדו את הנזקים והרטיבויות ויוכלו לקבוע באופן מקצועי מהו מקור הנזילה. יש לשים לב, במידה והשכן מסרב לאפשר לכם לבדוק את דירתו יש לתעד את הפניה לשכן (ווטסאפ או מייל יכולים לעשות את העבודה)ולעבור לצעד השלישי.

הצעד השני – אם התברר לאחר בדיקת איש מקצוע  כי מקורה של הרטיבות הוא חיצוני לדירה, קרי, בדירת השכן או בבית המשותף, יש לפנות באופן אישי אל הגורם ממנו נוזלים המים לצורך טיפול בבעיה על ידו. נמליץ בחום על פניה בכתב (ווטסאפ או מייל יכולים לעשות את העבודה) וכן על שמירה ותיעוד כלל התכתובות בנושא. 

הצעד השלישי – במידה והשכן מסרב לטפל בבעיית הנזילה והפניות אליו לא עוזרות, נדרשת הגשת תביעה לצו עשה למפקח על רישום מקרקעין. 

אנו נמליץ בחום כי הפניה למפקחת על רישום מקרקעין תיעשה בסיוע עורך דין תביעות נזיקין בעל ניסיון בתחום, וכי לכתב התביעה יצורפו העתקי הפניות לגורם המזיק וכן חוות דעתו של איש מקצוע אשר תעיד על מקור נזילת המים. 

התביעה לצו עשה נועדה לאותם מקרים בהם השכן ממנו פורצים המים או וועד הבית מסרבים לטפל בבעיה, או דוחים את הטיפול בה לאורך זמן בלתי סביר. המפקח על רישום מקרקעין ימנה פעמים רבות מומחה מטעמו, על מנת שזה יקבע כי מקורה של הרטיבות אכן בדירת השכן ובהתאם יתווה את דרך תיקון הנזילה באופן שיביא להפסקת הנזק המתמשך. פרט להוראה לגורם המזיק לתקן את הנזק יפסוק המפקח על רישום מקרקעין הוצאות, אותן יאלץ לשלם הגורם ממנו פרצו המים ואשר על אף פניות אליו לא מצא לנכון לתקן את הנזילות.   

הצעד הרביעי – ככל שנזקי הרטיבות מהשכן הותירו בביתכם רטיבות, עובש או שהזיקו  למבנה ולתכולה, וגם אם שכנכם פעל לתיקון מלא של הנזילה, אתם זכאים לקבלת פיצוי על הנזקים. את התביעה לפיצוי בגין נזקי רטיבות מהשכן נמליץ להגיש לאחר שהנזילה תוקנה במלואה, שאחרת המים ימשיכו לדלוף ולהסב לדירתכם נזקים הולכים וגדלים. לכן הסדר הנכון הוא ראשית הגשת תביעה לצו עשה ותיקון הנזילה או הפיצוץ ורק בשלב השני תביעה לפיצוי ותיקון הנזקים בביתכם.   

ויש גם מסלול עוקף לקבלת הפיצוי:

לאחר סיום התיקון בדירת השכן באמצעות התביעה לצו עשה או בלעדיה, וככל שיש ברשותכם ביטוח דירה נמליץ לפנות באופן מיידי לחברת הביטוח ולדרוש ממנה את הפיצוי לכלל הנזקים בדירתכם. חברת הביטוח תפנה לאחר מכן לשכנכם ותדרוש כי הוא ישיב לה את הכסף, אך הדבר יעשה על ידה ולא על ידכם. 

על פי רוב, וככל שביטוח הדירה שברשותכם כולל את הכיסוי המתאים, פניה לחברת הביטוח תניב לכם פיצוי גדול יותר ותמנע מכם התמודדות עם הליכים משפטיים מול שכינכם או מול נציגות הבית המשותף בקשר לפיצויים המגיעים לכם. אך גם בהליך זה רצוי להיות מיוצגים על ידי עו"ד בעל ניסיון בהתנהלות מול חברות הביטוח בתיקי נזילות, אשר ידע להשיג עבורכם את הפיצוי הגבוהה ביותר ויסייע לכם להשיב את המצב לקדמותו. 

מדוע יש צורך בעו"ד בנזקי רטיבות מהשכן?

בכל מקרה של נזקי רטיבות מהשכן, בין אם יש ברשותכם ביטוח ובין אם אין, מומלץ להסתייע בעורך דין המתמחה בהגשת תביעות נזיקין ובפרט בתחום של נזקי מים

משרדנו בעל ניסיון עשיר ביותר בתביעות נזקי מים מהשכן, נזקי צנרת ונזקי הצפה ועובד בשיתוף פעולה עם טובי המומחים בתחומים השונים הנדרשים על מנת להביא את התוצאה המהירה ביותר ואת הפיצוי הגבוהה ביותר.

אודות הכותב: עו"ד רועי לייכטמן 

לעו"ד לייכטמן ניסיון רב בייצוג ובהבנת האינטרסים הן של המבוטחים והן של חברות הביטוח. הוא פתח משרד ומשתמש בידע ובניסיון הרב שצבר על מנת להפיק את המיטב עבור לקוחותיו. כיום, עו"ד לייכטמן מייצג אך ורק תובעים פרטיים, עוסק בייצוג משפטי לנפגעים בתחום הנזיקין והביטוח ודואג לאינטרסים של מבוטחים רבים שנדחו ע"י חברות הביטוח ולא זכו לממש את זכאותם.

לקוחות ממליצים

[grw place_photo="https://law-rl.co.il/wp-content/uploads/2020/06/F2.jpg" place_name="רועי לייכטמן, משרד עורכי דין" place_id="ChIJr2p00ktLHRURGEDkv4lkJ5M" reviews_lang="iw" pagination="5" text_size="120" refresh_reviews=true lazy_load_img=true reduce_avatars_size=true open_link=true nofollow_link=true]

כתבו עלינו

נושאים נוספים

נזקי רכוש עקב שריפה

מהם נזקי אש? נזקי אש יכולים להגרם כתוצאה משריפה ולעיתים הנזקים יכולים להגרם אף כתוצאה מפעולות הכיבוי הגורמות לנזקי מים והצפה. לכן, בין אם נשרפו

קרא עוד »

נזקי רטיבות מהשכן

הבניה העירונית מתבססת בעיקרה על בנייני מגורים ורבי קומות. כאשר דירות המגורים בנויות בסמיכות האחת לשניה, מעל או מתחת לדירות השכנים, זהו רק עניין של

קרא עוד »

עורך דין נזקי רכוש

אנו עובדים כל חיינו על מנת לרכוש רכב, לקנות בית, לפתוח עסק וכך צוברים רכוש יקר ערך, אך החיים מזמנים פעמים רבות הפתעות לא נעימות

קרא עוד »

נזקי איטום

אנשים רבים בקרב הציבור, שבבעלותם דירת מגורים, רוכשים ביטוח דירה מקיף, המעניק כיסוי כספי מפני נזקים עתידיים למבנה ולרכוש ונותן להם תחושת ביטחון ושקט נפשי,

קרא עוד »

עו"ד לנזקי מים

מצבים של נזילת או דליפת מים מצנרת הדירה או הבניין, הינם שכיחים, בלתי נעימים ועלול להוביל לנזקים כבדים לתשתית הדירה ולרכוש. נזקי צנרת מתייחסים לדליפות

קרא עוד »

עו”ד נזקי צנרת

אם חיפשתם עו"ד לנזקי צנרת הרי שאתם סובלים ככל הנראה מרטיבות, עובש, טפטוף, התנפחות הקירות, קילוף הצבע, הצפת הדירה או הרס תכולתה ואולי אתם סובלים

קרא עוד »

תביעה בגין נזק שטפון

מדינת ישראל סובלת ממחסור במים, ועדיין בכל שנה נפגעים מאות בתים בישראל כתוצאה מאירועי גשם חריגים. כשמוסיפים לזה את אלפי מקרי "השיטפון" שנגרמים בבתים בישראל

קרא עוד »

תביעות נזיקין כלליות

תביעות נזיקין כלליות הן הדרך בה אנשים שמרגישים שנגרם להם נזק יכולים לקבל פיצוי על הפגיעה בהם. המטרה של תביעות נזיקין היא כפולה, גם להוכיח

קרא עוד »

התייחסות לפסק דין

כיצד בית המשפט העליון התייחס לפסק דין של בית המשפט השלום שקבע: אין זה רלוונטי שלא קבלתם את הפוליסה מחברת הביטוח, אתם הייתם צריכים לדעת

קרא עוד »

רכב עם אחריות

מרשתנו קנתה רכב מחברת אוויס עם אחריות. עברו כמה חודשים ומרשתנו אבחנה בתקלה במנוע.חברת אוויס קבלה אחריות על הרכב והסיעה את הרכב במסגרת התיקון. במהלך

קרא עוד »

רכישת ביטוח אחריות

"ביטוח אחריות לצד שלישי" שרובנו רוכשים לביתנו, לעסק, לרכבנו ועוד, מזרימים סכומי עתק לחברות הביטוח. הציפייה שלנו שעבור סכום הביטוח שאנו משלמים, נקבל כיסוי למקרה שאם

קרא עוד »

תביעת נזיקין

בחיי היומיום אנו נתקלים במגוון רחב של סיטואציות, בהן אנו סובלים מנזקים שונים לגוף, לנפש או לרכוש, כתוצאה מרשלנות או עוולה אחרת שבוצעה על ידי

קרא עוד »

כיסוי למקרה שיגרם נזק

אם תרכוש כיסוי למקרה שיגרם נזק ברשלנותך יתכן ותדחה מאחר שאתה רשלן נוסח הכותרת אולי מבלבל אך מבטא מצב אבסורדי בו לעיתים, קרובות מדי, מנסות

קרא עוד »

המלצות מלקוחותינו

Yael M
Yael M
01.05.2021
קרא עוד
יש הרבה עורכי דין, אבל למצוא אחד שהוא גם מקצועי מאוד, גם עם שירות אישי ואיכפתיות אמיתית ללקוח – זו כבר משימה קשה. שוחחתי עם הרבה לפני שהגעתי לרועי, ובשיחה הראשונה הבנתי שיש מי שידאג לאינטרסים שלי . שישי מי שמבין את הצרכים שלי וגם לאחר מכן ראיתי בפועל את היכולות המקצועיות והניסיון הרב שיש לו . ממליצה בחום !!!
סבטלנה פנחסוב
סבטלנה פנחסוב
08.05.2021
קרא עוד
רציתי להודות לך על המקצועיות ברמה הגבוהה ביותר לה זכיתי ממך, על היחס, המענה המהיר לכל שאלה שהייתה לי לאורך כל התקופה שייצגת אותי. האמת יצאה לאור בפסק הדין שקבלנו ! שמחה שבחרתי בך כמי שייצג אותי במשפטי זה. יישר כח, סבטלנה פנחסוב/פתח תקווה
Galit Lavi
Galit Lavi
17.09.2019
קרא עוד
ברצוני להודות לעו"ד רועי לייכטמן על טיפולו המסור והמקצועי בתיק התביעה שלי לאורך כל התהליך. הגעתי לפגישה הראשונית עם עו"ד לייכטמן כשאני לחוצה וחוששת מכל המצב שהייתי בו. הוא הקשיב בקשב רב לכל השתלשלות המקרה שלי. הרגיע אותי והסביר לי בסובנות מהי הדרך הנכונה לפעול. בתוף זמן קצר עו"ד לייכטמן הגיש את כתב התביעה וזירז את כל התהליך שבא בעיקבותיו. בכל שלב שפעל הוא יידע אותי על כך והסביר לי מה הולך לקרות. במידה והיו לי שאלות הוא תמיד היה זמין לענות לי. לאורך כל הדרך הוא היה אנושי ונעים ובהחלט שינה את המחשבה שלי על עורכי דין. אני ממליצה בחום על שירותיו ויודעת שאם חלילה אזדקק שוב לעו"ד לא אחשוב פעמיים ואפנה אליו שוב.
Ira Agranat
Ira Agranat
17.05.2019
קרא עוד
ברצוני להודות לעו"ד רועי לייכטמן על טיפול מסור ונכון בתביעת נזיקין הקשורה לת. דרכים שעברתי. מדובר בעו"ד מקסים. מקצועי מאוד (ידע וניסיון רב בעולם הביטוח) ולא פחות חשוב אנושי ונעים, הטיפול היה זריז מעבר לכל הציפיות. שוב תודה גדולה 😊 ממליצה בחום !!!
Avihay Doron
Avihay Doron
08.08.2018
קרא עוד
שירות מדהים ! תוצאות אפילו עוד יותר !
Ofir Seidner
Ofir Seidner
04.01.2019
קרא עוד
טיפול ושירות מהמעלה הראשונה.
Mor Atia
Mor Atia
28.05.2018
קרא עוד
משפטן מהמוכשרים בארץ , אלוף אמיתי ! מאוד מומלץ !!
Hila Edri
Hila Edri
04.01.2019
קרא עוד
מקצועי יצירתי ואנושי ! עורך דין מוביל בתחומו !
Roey Cohen
Roey Cohen
24.05.2018
קרא עוד
רועי לייכטמן הינו עורך דין מהשורה ה-1 ובעל יכולות משפטיות יוצאות דופן. כמו גם בעל ניסיון עשיר ומרשים. כל זאת , מבלי לגרוע מעצם היותו אדם טוב ונעים ונוח לבריותץ מומלץ לכל דיכפין לשאול, להתייעץ ולהתרשם ואף לשכוא את שירותיו
Aviv Albonher
Aviv Albonher
04.01.2019
קרא עוד
קודם כל מיקצועיות ואמינות. ובנוסף מגיע קשר אישי חם ויכפתיות ....
Yoel Padel
Yoel Padel
09.05.2018
קרא עוד
רועי עומד בלו"ז שנקבע (מלבד סיטואציות שאין תלויות בו) אמין. ישר. עומד במילתו. מומלץ בחום !!!!
Hanan Harush
Hanan Harush
24.05.2018
קרא עוד
יש יותר מחמישה כוכבים ??? אלוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף
Kobi Fogel Shashouaua
Kobi Fogel Shashouaua
24.05.2018
קרא עוד
ממליץ על רועי בחום, מקצועי, הוגן, שירותי. יש על מי לסמוך !
מירי לייכטמן
מירי לייכטמן
מירי לייכטמן
קרא עוד
מצויין !
הקודם
הבא

תנו לי להילחם עבורכם!

מלאו פרטיכם לייעוץ ראשוני ללא התחייבות!

[leadercf7 campid="9628"]

תודה שנרשמת

ניצור קשר בהקדם

מלא פרטיך

ואצור קשר מיידית: